هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طرح های مسکن غیر قابل استناد است

وزارت راه و شهرسازی تکذیب کرد:

جزئیات طرح دولت یازدهم برای "مسکن اجتماعی"، "حمایتی" و "رهن ثانویه" که مطرح شده، نهایی نیست و برای اجراء غیر قابل استناد است؛ چنین طرحی از طرف این وزارتخانه اعلام رسمی نشده است.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: جزئیات طرح دولت یازدهم برای "مسکن اجتماعی"، "حمایتی" و "رهن ثانویه"، طرحی بوده که در سال 1392 به برخی از نمایندگان مجلس با مهر "غیر قابل استناد" داده شده است، و اگر این طرح به عنوان طرح نهایی تلقی شود نادرست است و به اطلاع ملت ایران میرساند هرگونه طرحی در خصوص طرح جامع مسکن و در زیر مجموعه آن مسکن اجتماعی، حمایتی و رهن ثانویه و موضوعات مشابه در صورت نهایی شدن از طریق مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی منتشر خواهد شد.

بر این اساس، جلسات کارشناسی برای نهایی شدن طرح جامع مسکن به طور مستمر در وزارت راه وشهرسازی برگزار می شود و مواردی که خارج از وزارت راه وشهرسازی به عنوان طرح نهایی در موضوع مسکن و حوزه "راه وشهرسازی" داده می شود، فاقد وجاهت قانونی و اداری است و این برنامه پس از نهایی شدن توسط وزارتخانه اعلام می شود.

گفتنی است یکی از سایت های خبری- تحلیلی متنی را با عنوان مسکن اجتماعی حمایتی به دو شکل 10 ساله و 5ساله  ورهن ثانویه را با قید "اختصاصی" منتشر کرده بود که مبنای انتشار خبر از سوی دیگر خبرگزاری ها شد.