هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خرید قسطی خانه با حداقل آورده

در هفتههای گذشته اعلام آمادگی کانون شرکتهای لیزینگ برای ارائه خدمات مالی به طرف تقاضا در بازار مسکن، با استقبال مسئولان وزارت راهوشهرسازی روبهرو شد و این موضوع ، درخواست مشترک آنها از بانک مرکزی برای بررسی و تصویب طرح «لیزینگ مسکن» را به همراه داشت. پیشنهادی که هم اکنون در بخش کارشناسی شورای پول و اعتبار در دست بررسی است.

حمید شیروانی، دبیر کل کانون شرکتهای لیزینگ ایران در مورد این سؤال که آیا لیزینگ مسکن  برای  خانهدار کردن مردم میتواند موثر باشد، به پیام ساختمان گفت:  ما اعتقادداریم صنعت لیزینگ باعث رفاه اجتماعی مردم خواهد شد. دلیلش این است که در  بحث مسکن انبوهسازان تعداد زیادی ساختمان ساختند اما نتوانستند بفروشند. از طرف دیگر حجم وسیعی از مردم مشکل مسکن دارند و  با توجه به تسهیلاتی که بانک مسکن ارائه میکند، نمیتوانند صاحبخانه شوند.

وی افزود: ما با استفاده از لیزینگ هم مشکل عرضهکننده  انبوهساز را حل میکنیم و مسکن ساختهشدهاش را خریداری کرده و در اختیار متقاضی مسکن که قدرت و توان خرید مسکن ندارد،قرار میدهیم . البته ما بر اساس توان و سطح درآمد مردم آنها را خانهدار میکنیم.

شیروانی در مورد مکانیزم خانهدار شدن با استفاده از لیزینگ مسکن،گفت:شرکتهای لیزینگی خانههای ساختهشده توسط انبوهسازان را در نقاط مختلف کشور خریداری کرده و برای خرید یا اجاره به صورت اقساطی در اختیار متقاضی مسکن قرار میدهند.

وی با اشاره به اینکه ساختمانهای خریداریشده به دلیل تعداد زیاد آنها مطمئناً ارزان تر خواهد بود، گفت: این ساختمانهای ارزان تر در اختیار متقاضی قرار میگیرد و متقاضی با 20درصد آورده خود و 80درصد آورده شرکت لیزینگی به راحتی صاحب ملک میشود و اگر متقاضی بخواهد ملک را اجاره کند قراردادهای  7 تا 9 ساله یا بیشتر با وی منعقد میشود و ما موظفیم طبق قرارداد، خرید و فروش ملک را به پایان زمان اجاره منتقل کنیم.

شیروانی در پاسخ به این سؤال که آیا لیزینگ مسکن شامل خانههای نیمه ساز هم میشود، گفت:اگر وزارت راه و شهرسازی اجازه بدهد، لیزینگ می تواند به نوعی وارد فرآیند ساخت شود که در این صورت ما زمین میخریم و آن را برای ساخت واگذار میکنیم .وی تصریح کرد:اگر مسکن مهر به ما واگذار میشد الآن وضعیت این مسکنها خیلی بهتر بود .

شیروانی با بیان این مطلب که لیزینگ میتواند در مسکن موفق باشد، گفت: اگر مردم بخواهند با استفاده از تسهیلات بانکی صاحبخانه شوند زمان زیادی طول میکشد اما این امر از طریق ما به راحتی انجام پذیر است .

دبیر کل کانون شرکتهای لیزینگ ایران در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح خارج از مرزهای ایران اجرایی و موفق بوده است، گفت:هم اکنون بیشتر کشورها 30درصد خرید و فروشها را از طریق لیزینگها انجام میدهد و لیزینگ میتواند در زمینه خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول  پاسخگو باشد . وی ادامه داد: متأسفانه حوزه فعالیت ما در ایران وسیع  نیست درحالیکه هم اکنون در کشور  امریکا و اوکراین بحث لیزینگ مسکن انجام میشود و مردم در این کشورها به راحتی و با حداقل سرمایه خانهدار میشوند.

شیروانی در پاسخ به این سؤال که لیزینگ مسکن اکنون در چه مرحلهای است، گفت: وزارت راه و شهرسازی این موضوع را بررسی و موافقت خود را در نامهای به بانک مرکزی اعلام کرده است. وی افزود: بانک مرکزی هم با راهاندازی لیزینگ مسکن موافق است و به گفته آقای تهرانیفرد معاون نظارتی این بانک ، کارشناسانی مربوطه در حال طراحی بستهای برای ضوابط لیزینگ مسکن هستند.

دبیر کل کانون شرکتهای لیزینگ ایران از نهایی شدن لیزینگ مسکن تا یک یا 2 ماه آینده خبر داد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد نرخ سود لیزینگ مسکن شناور باشد. البته شرکتهای لیزینگ بدون تدوین بسته سیاستی نیز میتوانند نسبت به اجرای لیزینگ مسکن اقدام کنند ولی نظر نهایی با بانک مرکزی است.

شیروانی با تأکید بر اینکه بعد از رسانهای شدن درخواست مجوز برای لیزینگ مسکن مسئولان بخشهای مختلف در دستگاههای دولتی نظرات مثبتی را دراینباره اعلام کردهاند، گفت: نظر وزیر راه و شهرسازی و مدیران بانک مرکزی نیز نسبت به این موضوع مثبت است چرا که ما میتوانیم بر حسب درآمد مردم آنها را صاحبخانه کنیم.وی با بیان اینکه شرکتهای لیزینگ بر رفاه اجتماعی اثر مستقیم میگذارند، تصریح کرد: توانایی تأمین مالی مؤسسات تولیدی بزرگ را داریم که علاوه بر تقویت تولید میتوانند نیازهای مصرفکننده را هم برآورده کنند.

وی با بیان اینکه لیزینگ ها می توانند در کنار دولت مشکل مسکن را حل کنند، گفت: شرکت های لیزینگ اثر مثبتی در اقتصاد دارند و در عین حال می توانند موسسات مالی بزرگ را تامین مالی کرده و به منظور خرید تجهیزات مورد نیاز آنها اقدام کنند تا در نهایت باعث افزایش تولید شود. از سوی دیگر لیزینگ ها می توانند تولیدات این واحدها و بنگاه ها را به مصرف کنندگان که توان و قدرت خرید بالایی ندارند بفروشند و در نهایت تمامی این ها در رفاه اجتماعی مصرف کنندگان تاثیرگذار است.وی با تأکید بر اینکه در صورت حمایت دولت از لیزینگ کمک بزرگی به تولید و مصرفکننده خواهد شد، ادامه داد: ما با انبوهساز مشکلی نداریم و اگر مجوز  بانک مرکزی ابلاغ شود این کار شدنی است. بانک مرکزی  قبول دارد لیزینگ ها باید این کار را انجام دهند زیرا لیزینگ ها تسهیلکننده هستند و میتوانند عرضه و تقاضا را مدیریت کنند.