خروج ساخت و ساز از رکــــــود

شمار نشریه : 185

نشریه بینالمللی بیزنس مانیتور با اشاره به رشد منفی یک درصدی بخش ساخت و ساز ایران در سال ۲۰۱۳ پیش بینی کرد این بخش در سال جاری میلادی رشد یک درصدی و در ۵ سال آینده به طور متوسط رشد سالانه ۳.۸ درصدی را تجربه کند.

بیزینس مانیتور در گزارشی از زیرساخت های ایران چشم اندازی خوش بینانه را برای بخش ساخت و ساز ایران در کوتاه تا میان مدت پیش بینی کرد.

این گزارش نوشت: هرچند بخش ساخت و ساز ایران رشد منفی یک درصدی را در سال 2013 داشته است اما پیش بینی این موسسه حکایت از رشدی یک درصدی در سال 2014 و رشدی به طور متوسط 3.8 درصدی در 5 سال آینده دارد.

بیزینس مانیتور افزود: ایران همچنان کشوری با ریسک های مشخص شامل چالش های اقتصادی است و ما معتقدیم که وضعیت فعلی در دراز مدت پایدار نیست. به رغم افزایش قیمت نفت، آخرین موج تحریم های انرژی آمریکا  و تحریم نفتی اتحادیه اروپا تاثیر منفی خود را بر تولید نفت ایران و متعاقبا اقتصاد این کشور گذاشته است.  با توجه به اینکه نفت و گاز، بر اساس برآوردها، 70 درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص می دهند، دولت ناگزیر خواهد بود بیش از پیش هزینه های عمومی  خود را کاهش دهد.