هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ژئوماتیک در اختیار مالیه شهرداری‌ها

گروه ساختوساز: مراسم افتتاحیه بيست و يکمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيک ايران به ميزباني سازمان نقشهبرداری کشور با شعار «اطلاعات مکان محور، زير بناي مديريت راهبردي» در مرکز همایشهای برج ميلاد تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان این همایش دو روزه به عنوان مهمترین رويداد علمي سالانه رشته مهندسي نقشهبرداری و ژئوماتيک با هدف ارتقای سطح علمي و تحقيقاتي و اجرايي در بخشهای مديريت بحران،  آمايش زمين و ارتقای سيستم اطلاعات مکاني برگزار شد.

پیروز حناچي، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با حضور در این همایش گفت: حفاظت هوشمندانه از منابع طبیعی در استانهای گیلان، مازندران و اکثر نقاط دارای جاذبه طبیعی از جمله مهمترین اقدامات در راستای حفظ منابع طبیعی است و بهکارگیری ژئوماتیک میتواند روند دستیابی به این مهم را تسریع ببخشد. وی اظهار داشت: یکی از اصلیترین کاربران فعالیتهای ژئوماتیک در کشور دبیرخانه شورای عالی معماری و  شهرسازی میباشد به طوری که در زمان ریاست علی مدد، رئیس سابق سازمان نقشهبرداری کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای پانصد شهر نقشههای با مقیاس یک،دو هزارم تهیه شد.

حناچی ادامه داد: امروز در اکثر شهرها و بخصوص در تهران اطلاعات جغرافیایی چشمگیر است که متأسفانه تبدیل به خوراک اصلی مالیه شهرداریها شده است و به همین علت در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار نیست و باید به این مقوله پرداخته شود.

 معاون وزیر راه تأکید کرد: حفاظت هوشمندانه از منابع طبیعی گیلان، مازندران و نقاطی که دارای جاذبه طبیعی هستند با استفاده از قابلیتهای سازمان نقشهبرداری کشور محقق میشود.

وی با بیان اینکه شبکه راههای محلی نباید از باغات اصلی رد شود، گفت: یک چهارم از باارزشترین منابع طبیعی در استانهای مازندران و گیلان قرار دارد و باید تدابیری اندیشید که با استفاده از سیستمهای هوشمند از این منابع طبیعی صیانت کنیم.

حناچی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مقیاس نقشههای پوششی از یک دو هزارم فراتر نمیرود و با امکانات فراهمشده در سازمان نقشهبرداری کشور میتوان در مقیاسهای پایینتر از یک،پانصدم نیز برای شهرها نقشههای پوششی تولید کرد. وی خاطرنشان کرد: میزان دخالت و صدور پروانه در منابع طبیعی استان مازندران و گیلان به دلیل ضعف حاکمیت در دوره گذشته تا حد دهیاریها پایین آمده و باید در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد.

عليرضا قرهگزلو دبير همايش نیز ضمن مهم خواندن اين همايش گفت: دريافت صدها مقاله علمي جهت طرح در اين همايش از سوي دانشگاهها و مراکز علمي و تحقيقاتي و اجرايي کشور نشان از مسئوليت جايگاه ارزشمند اين همايش از ديدگاه متخصصان و کارشناسان کشور دارد.

وي افزود: امسال بيش از 472 مقاله از برترين دانشگاهها و مراکز علمي به دبيرخانه اين همايش ارسال شده است که در بخشهایی نظير هيدروگرافي، فتوگرامتري، سنجش از راه دور و ... پذيرفته شده است و تعداد 189 مقاله نيز به صورت پوستر در بخشهاي ذکرشده ارائه و به تأیید هیئتعلمی رسيده است تا در اين همايش ارائه شود. گفتني است در اين همايش 12 کارگاه آموزشي با مشارکت 50 سازمان و موسسه معتبر علمي و اجرايي کشور برگزار شد و غرفه پیام ساختمان در این همایش دو روزه میزبان علاقهمندان بود.