سـاخت و سـاز در بــاغ 50 ســاله

شمار نشریه : 185

گروه ساختوساز: با وجود اینکه فضای سبز در شهر آلوده تهران برای شهروندان بسیار حیاتی است اما متأسفانه همواره خبرهای خوبی در این رابطه به گوش نمیرسد و شاهد قطعه درختان و نابودی فضای سبز و سر برآوردن ساختمانها هستیم. حتی با وجود تصویب طرح تفصیلی و ابلاغ آن، باز هم این ناهنجاریها در شهر تهران ادامه دارد و بساز و بفروشها شهر را قرق کردهاند.

اعتراض همسایه

چندی پیش یکی از مخاطبان نشریه پیام ساختمان در تماس با دفتر نشریه از عملکرد شهرداری در قبال مجموعه فرهنگی ورزشی محلشان ابراز ناراحتی کرد. ماجرا چیز تازهای نبود و باز هم مسئله مربوط به تغییر کاربری بر خلاف طرح تفصیلی بود. ما هم با توجه به رسالت مطبوعاتیمان برای اطلاع از وضعیت تصمیم گرفتیم به مجموعه فرهنگی - ورزشی مورد نظر برویم و از چندوچون ماجرا مطلع شویم.

راه و شهرسازی یا شهرداری؟!

وقتی آنجا رسیدیم، درختهای مثمر و غیر مثمر سر به فلک کشیده بیش از هر چیز دیگر جلب توجه میکردند که دور آنها با دیوار محصور شده و روی سردر آن نوشته بود« مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت راه و شهرسازی». با دیدن این تابلو کمی جا خوردم و گفتم احتمالاً منظور مخاطب، تغییر کاربری توسط وزارت راه و شهرسازی بوده نه شهرداری. داخل مجموعه شدیم تا پیش از هر چیز ظاهر کار را ببینیم.

 

ساختمانسازی در باغ

چند متر پس از در ورودی، در میان انبوه درختان سه ساختمان هفتطبقه در حال ساخت بود و کارگران حسابی گرم کار بودند. با دیدن این وضعیت یاد صحبتهای یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران افتادم که گفته بود؛ در «پشت دیوار باغ ها، ساخت و ساز می شود» اما در ادامه متوجه شدم که این ساختوساز در ملأ عام است و کار از پنهانکاری گذشته است.

 

قدمت 50 ساله باغ

مهندس میر کاظمی، از مسئولان این مجتمع کسی بود که ماجرا را برای ما توضیح داد: قدمت این باغ به حدود 50 سال پیش بر میگردد که مالک آن آقای ... بوده و رجال آن موقع برخی از جلساتشان را اینجا برگزار می کردند یا اوقات بیکاریشان را در آن میگذراندند. پس از اینکه وی فوت کرد، اداره اینجا به پسر ایشان سپرده شد .

ملک در پهنه سبز است

وی ادامه داد: این مکان در طرح تفصیلی به عنوان پهنه سبز آمده است و کسی حق ساختوساز در آن را ندارد اما متأسفانه مالک توانست با شیوههای مختلف رضایت شهرداری را جلب کند و حدود شش ماه پیش کار ساختوساز را شروع کردند. بخشی از باغ که ساختمان در آن ساخته میشود به دلیل اینکه در طول این مدت، در اختیار ما (وزارت راه و شهرسازی) نبوده، خشک گردیده و تبدیل به یک زمین بایر شد.

 

دوگانگی شهرداری

میر کاظمی با بیان اینکه شهرداری قانون و طرح تفصیلی خودش را زیر پا گذاشت،گفت: نباید به صرف اینکه مالک مورد نظر بخشی از زمین این باغ 6 هکتاری را داشته باشد، اقدام به ساختوساز واحدهای مسکونی کند. اگر این پهنه در پهنه فضای سبز است چرا باید به کسی که سالها زمینش را به امان خدا واگذار کرده، اجازه بدهند که ساختوساز کند؟ از طرف دیگر اگر انجام این کار بلامانع است چرا ما از طرف وزارت راه و شهرسازی بارها تلاش کردهایم که محیط فرهنگی- ورزشی برای شهروندان ایجاد کنیم، اما به دلایل مختلف مانع میشوند و عنوان میکنند که امکان این کار در فضای سبز وجود ندارد.

 

این باغ برای وزارتخانه هزینه است

وی اضافه کرد: این مجتمع فرهنگی - ورزشی بخشی از فراغت جوانان این منطقه را پر میکند اما متأسفانه با وضعیت موجود که این ساختمانهای هفتطبقه بر محیطهای ورزشی از جمله استخر و زمین تنیس مسلط است و جوانان به ویژه بانوان حاضر به ورزش و تفریح نیستند. حتی برای اینکه این ساختمانها مشرف بر زمین تنیس نشوند از شهرداری درخواست یک نوع پوشش فضایی کردیم اما از انجام این کار با هزینه شخصی خودمان ممانعت کردند درحالیکه ما اینجا نفع خصوصی نداریم و فقط مبلغ ناچیزی به وسیله ثبتنام ورزشکاران به دست میآید که آن هم به هیچوجه کفاف هزینهها را نمیدهد. مثلاً ما حدود دو ماه پیش 40 میلیون برای حفر چاهی که آبیاری درختان را تأمین کند، هزینه کردیم؛ بنابراین باغ آفتاب برای وزارت راه و شهرسازی فقط یک هزینه است.

 

شهرداری گرو کشی میکند

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در همان ابتدایی که ساختمانسازی شروع شد، اقدامی انجام ندادید، گفت: مالک ساختمان به اسم قانونی بودن و مجوز داشتن وارد کار شد و ما تنها کاری که از دستمان بر میآمد، تهیه استشهاد محلی در مخالفت با این اقدام مالک ساختمان بود اما راه به جایی نبرد. وزارت راه و شهرسازی هم نتوانست کاری را انجام دهد. ضمن اینکه اگر قرار بود از طرف وزارت راه و شهرسازی به شهرداری شکایت میکردیم، حداقل 5 ماه زمان نیاز  بود و کار از کار گذشته بود. معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی را هم در جریان قرار دادیم اما چیزی عملی نشد چرا که شهرداری در مواقع اینچنینی گروکشی میکند و مثلاً شرط میگذارد که باید فلان کار ما را انجام بدهید تا ما هم اقدامی صورت دهیم. درحالیکه کار آنها خیلی متفاوت از کار ماست. امیدواریم شهرداری مکانهایی که برای رفاه مردم ساختهشدهاند و نفع شخصی مورد نظر نیست را مورد توجه قرار دهد. ضمن اینکه از شورای اسلامی شهر تهران انتظار داریم وارد عمل شوند.