هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پایان کارتان را استعلام کنید

گروه ساختوساز: در تمام مراحل ساختمانسازی یک اسم همیشه مطرح میشود و آن شهرداری است. عملکرد شهرداری میتواند سرنوشتی تلخ یا بالعکس شهری رویایی را برای شهروندان رقم بزند. شهرداری معنایی جز اداره شهر ندارد و هر اندازه معاونتهای شهرداری به ویژه معماری و شهرسازی که به ساخت و سازهای شهر مربوط است، طبق قانون عمل کنند، موفقیت بیشتری حاصل میشود، در ادامه سلسله گزارشهای پیام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداریها ، سراغ یکی دیگر از مناطق 22 گانه رفتهایم و مباحثی از جمله مشکلات تأمین پارکینگ، ساخت و سازهای مزاحم شهروندان، طراحی غیراصولی و گودبرداری رهاشده، از جمله مهمترین موضوعات مطروحه در این گزارش هستند که شما را به خواندن آن دعوت میکنیم:

پایان کار تقلبی

نخستین مراجعهکننده به خبرنگار پیام ساختمان گفت: حدود سه سال پیش ساختمانی خریدم که چهار طبقه بود و چهار واحد پارکینگ داشت. در همان زمان با خودم گفتم با توجه به اینکه ساختمان مورد نظر از شهرداری مجوز پایان کار دارد، با مشکلی مواجه نخواهیم شد، اما حدود دو سال پیش این ساختمان را اجاره دادم و از آنجایی که تعداد واحدهای پارکینگ کم بود، ساکنان مجبور به پارک خودرو در کوچه که عرض آن بسیار کم است، شدند در نتیجه اختلافات و حتی درگیریهایی بین اهالی محل به وجود آمد. وی افزود: تصمیم گرفتم به شهرداری مراجعه کنم و به هر نحوی که باشد، پارکینگ را گسترش دهم. به همین دلیل پایان کار شهرداری را با خودم آوردم و موضوع را شرح دادم تا شاید مجوز احداث پارکینگ های بیشتری بگیرم، اما اتفاق جالبی رخ داد. در کمال تعجب مسئولان منطقه عنوان کردند که این پایان کار ساختگی است و هیچ ارزش و اعتباری ندارد. به عبارت سادهتر جعلی است و ساختمان مورد نظر فاقد پایان کار میباشد. متأسفانه فروشنده ساختمان هم در ایران حضور ندارد. حالا من ماندهام و پایان کار تقلبی.

وی در پایان گفت: وقتی هم برای دریافت پایان کار اقدام کردم، عنوان میکنند که اصلاً به این ساختمان پایان کار تعلق نمیگیرد چون صاحب قبلی مرتکب تخلفات زیادی شده و باید جریمه تمام تخلفات مالک قبلی را پرداخت کنم و بعد تقاضای پایان کار و پارکینگ را مطرح کنم. به تمام هموطنان اعلام میکنم که اولاً پایان کار را در زمان خرید از فروشنده، مطالبه کنید و دوم اینکه بلافاصله صحت آن را از شهرداری استعلام بگیرید.

شما هم بسازید

مراجعهکننده دیگری با اعتراض به بلند مرتبهسازیهای بیرویه به خبرنگار پیام ساختمان گفت: ساختمان مجاور ما ساختمانی است که حدود دو سال پیش با رأی کمیسیون ماده پنج در کوچهای که بر طبق طرح تفصیلی نهایت تعداد طبقات آن 5 طبقه میباشد، به صورت10 طبقه ساخته شده است. همین موضوع باعث شده تا جلوی نور ساختمانهای ما را بگیرد و تمام خانهها را تاریک کند. من نیز برای یافتن چاره به شهرداری مراجعه کردم.

وی افزود: متأسفانه در پاسخگویی مسئولان شهرداری منطقه نوعی دوگانگی به چشم میخورد. برخی عنوان میکنند که باید در همان زمان پروانه ساخت مراجعه میکردید و برخی دیگر میگویند تنها راهش این است که شما هم ساختمان را بالا ببرید چون با توجه به اینکه حقبهجانب هستید، با ساختوساز هم از شر همسایه در امان میمانید و هم ساختمانتان بلند میشود و حسابی سود میکنید. این شهروند ادامه داد: میخواهند فقط مردم ساختوساز کنند و عوارض به شهرداری پرداخت نمایند. من نخواهم ساختمانسازی کنم چه کسی را باید ببینم.

اطلاعرسانی نادرست

یکی دیگر از مراجعهکنندگان با بیان اینکه شهرداری وظیفه دارد مردم را در جریان آخرین تغییرات قوانین اداره شهر قرار بدهد، گفت: در سال1391 فیش عوارض نوسازی به آدرس خانه ما ارسال میشد و آن را پرداخت میکردیم، اما از سال 92 فیش عوارض تا جایی که بنده اطلاع دارم به در خانه نمیآید و باید خودمان برای دریافت آن شخصاً مراجعه کنیم. پس از اینکه حدود یک سال این عوارض را دریافت نکردم، تصمیم گرفتم خودم از شهرداری آن را مطالبه کنم . حالا بنده به دلیل تأخیر در پرداخت  فیش باید جریمه هم بپردازم.سؤال من این است که آیا نباید شهرداری در این زمینه اطلاعرسانی کند؟

تأیید نقشه بیکیفیت

یکی دیگر از مراجعهکنندگان گفت: چندی پیش با یک بساز و بفروش برای ساخت خانه قرارداد بستم و ایشان کارش را آغاز کرد، اما در همان مراحل اولیه ساختوساز بنده با همکاری یکی از متخصصان فهمیدم که ساخت و سازها کیفیت لازم را ندارد اما سازنده به هیچوجه زیر بار نرفت. وقتی سراغ مهندس ناظر آمدم و به او اعتراض کردم، عنوان کرد که سازنده کاملاً مطابق نقشه پیش می رود و کارش از نظر او استاندارد است.

وی افزود: با این وضعیت متوجه شدم که همه چیز زیر سر نقشه و محاسبه است. بنابراین باید سراغ طراح و محاسب را گرفت. با پیگیریهای انجامشده معلوم شد که طراح، نقشه ساختمان را به گونهای طراحی کرده که کمترین هزینه را برای بساز و بفروش داشته باشد. این شهروند ادامه داد: مهندس ناظر تنها چیزی را که ملاک قرار میدهد، همخوانی با نقشه است چرا که این نقشه به تأیید شهرداری رسیده است. امروز به شهرداری آمدهام تا بگویم که چرا این نقشه بیکیفیت را تأیید کرده است.

در جستجوی سازنده

پیرزنی که چند عکس را در پوشهای آبی رنگ با خودش میبرد و به سختی از پلههای شهرداری بالا میرفت، گفت: منزل بنده در مجاورت یک گودبرداری واقع شده است. این گود از حدود شش ماه پیش به امان خدا رهاشده و هر روز دچار فرسودگی میشود و بیم تخریب خانهام نمیگذارد راحت بخوابم. علاوه بر این بسیاری از معتادان این گود را بهترین مکان برای استراحت خود دیدهاند.

وی افزود: مسئول اجرایی گود، بساز و بفروشی قدیمی و صاحبنام است که گودهای مشابهی در نقاط مختلف منطقه دارد و به دلیل اینکه سرش شلوغ است، وقت کافی برای اجرای ساختمان ندارد، وقتی هم موضوع را به ایشان اطلاع دادم عنوان میکند که این گود به بساز و بفروش دیگری واگذارشده و بیتقصیر است و باید برویم یقه شخص دیگری را بگیریم؛ من هم که رمق جستجوی بساز و بفروشها را ندارم. هرچه باشد شهرداری حرف اول و آخر ساختوساز است و میتواند وضعیت را اصلاح کند.