هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

به کار گیری داده های مکانی در بحران

گروه ساختوساز: دبیر کارگروه مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری همایش ژئوماتیک گفت: استفاده از دادههای مکانی در بخشهای مختلف صنعت ساختمان اعم از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، اتحادیه مشاوران املاک، مدیریت بحران و ...یک ضرورت است. محمود تسیه در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: بهکارگیری دادههای مکانی میتواند در حفظ منابع طبیعی و جنگلها بسیار موثر باشد زیرا در تمام نقشههایی که تهیه میشود، عرصه و اعیان و کاربریها مشخص میشود و وقتی قرار باشد ساخت و سازی در منطقه مورد نظر اتفاق بیفتد، باید منطبق بر نقشه باشد. البته این نقشه باید به تمام دستگاهها ابلاغشده و بر عملکرد آنها نظارت شود. وی افزود: متأسفانه در حال حاضر خط ریلی در استان گیلان در حال احداث است و همین امر زمینه حضور عدهای سودجو برای تبدیل زمینهای زراعی و باغها به مناطق مسکونی را  فراهم آورده است.

تسیه خاطرنشان کرد: دادههای مکانی برای مدیریت بحران هم بسیار حائز اهمیت است.به عنوان مثال خدای ناکرده اگر بخشی از تهران در اثر زلزله بالای شش ریشتری تخریب شود، بیشک برای تملک املاک مشکلاتی به وجود خواهد آمد وبعضی افراد سعی دارند از محدوده خودش تجاوز کنند. اما با توجه به این مختصات هیچ کس نمیتواند زیادهخواهی کند.