تولید کننده باید در یک بازار با ثبات کار کند

شمار نشریه : 185

آرزوافشارزاده: سومین همایش بینالمللی آلومینیوم2014  با همکاری مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران که در دانشگاه علم و صنعت واقع  است و همچنین سازمان ایمیدرو که تحت پوشش وزارت صنایع و معادن است، در هتل المپیک تهران برگزار شد .در این همایش دوسالانه،محققان، تولیدکنندگان و پژوهشگران  درباره مشکلات، چالشها و راهکارهای مورد نیاز این صنعت به بحث و تبادلنظر میپردازند. در حاشیه برگزاری این همایش با دکتر منصور سلطانیه ، استاد دانشگاه علم و صنعت و رئیس مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران و دبیر اجرایی همایش گفتگویی انجام دادهایم که میخوانید:

پیام ساختمان هدف از برگزاری این همایش چیست؟

هدف ما این است که محققین و پژوهشگران  این صنعت هر دو سال یک بار  به مدت دو روز  دور هم جمع شوند تا از توانمندیهای یکدیگر مطلع گردند .همچنین صنعتگران میتوانند از فعالیت همکارانشان مطلع شوند. با توجه به اینکه این همایش بینالمللی است، محققان میتوانند از تحقیقات پژوهشگران در سایر نقاط دنیا آگاه شوند.مهمترین هدف ما ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه است و پژوهشگران میتوانند آخرین یافتهها و تحقیقات خود را در زمینه صنعت آلومینیوم ارائه دهند .

پیام ساختمان شرکتکنندگان خارجی در این همایش حضور دارند؟

افراد زیادی از کشورهای مختلف دنیا از همایش ما حمایت کرده و هزینه پرداخت کردهاند تا ما حتماً این همایش را برگزار کنیم .آنها دنبال بازار نیز هستند  و میخواهند در ایران سرمایهگذاری کنند .به عنوان مثال افرادی از کشورهای هلند اسپانیا ،استرالیا، نیوزیلند، چین، امارات متحده عربی و آلمان در همایش حضور دارند و آخرین دستاوردهای خود را ارائه میدهند.

پیام ساختمان آیا در حاشیه این همایش نشست  و کارگاه آموزشی نیز برگزار میکنید؟

آخرین یافتههای محققان در نشستهای تکنولوژی ارائه میشود. .مثلاً اگر کسی بخواهد پروفیل تولید کند ، در این نشست مطرح میشود .ضمن اینکه کارگاههای آموزشی  قبل از همایش برگزارشده که اهالی صنعت در آنها شرکت کردهاند.بیشتر کمپانی ها و تولیدکنندگان نیز در نشستهای تکنولوژی شرکت میکنند .

پیام ساختمان وضعیت ایران از نظر تولید آلومینیوم را چگونه ارزیابی میکنید؟

ما اولین کشوری بودیم که در منطقه به تولید آلومینیوم پرداختیم ، اما در حال حاضر به دلیل پارهای مشکلات، کشورهای کوچک حاشیه خلیجفارس 10 برابر ایران تولید دارند تولید آلومینیوم در ایران 350 هزار تن در سال است. از آنجا که 25 درصد از هزینه تولید آن به انرژی مربوط میشود و قیمت انرژی نسبت به دیگر کشورها ارزان تر میباشد ،تولید آن در ایران توجیه اقتصادی دارد.

پیام ساختمان از نظر صادرات آلومینیوم کشورمان چه وضعیتی دارد؟

از آنجا که میزان تولید آلومینیوم ما کمتر از نیاز داخل است ،در حال حاضر واردات ما از صادرات بیشتر است اما به میزان کمی صادرات هم داریم.

پیام ساختمان آیا مصرف آلومینیوم در نمای ساختمان اقتصادی است؟

ما بد مطلق و خوب مطلق نداریم .هر مصالحی مزایا و معایب خودش را دارد.اما وزن آلومینیوم چون یک سوم آهن است اگر قیمت آن گران تر هم باشد استفاده از آن در نمای ساختمان قابل توجیه است.

پیام ساختمان با توجه به اینکه آلومینیوم انرژی بر است گران شدن قیمت حاملهای انرژی چه  تأثیری بر بازار آن دارد؟

به نظرم با اجرای فاز دوم هم ، قیمت انرژی در ایران خیلی پایین است.این مسئله به تکنولوژی های تولید بر میگردد و اگر نتوانیم از تکنولوژی نوین استفاده کنیم، از دنیا عقب میمانیم.در حال حاضر کارخانههایی که در ایران هستند میزان مصرف انرژیشان برای تولید آلومینیوم  در حد  کارخانههای  دارای تکنولوژی های مطرح در دنیاست. مثلاً در دنیا حدود 5/13 کیلووات انرژی در ساعت مصرف میشود در صورتی که  در ایران 13  کیلووات است.