هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چین آثار باستانی جعل می کند

چینی ها آثار باستانی ومحوطه های گردشگری دیگر کشور ها را کپی کاری می کنند. اگرچه این نوع کپی، کاری تازه نیست، اما در جدیدترین اقدام از این دست که برابر اصل شده، مجسمه "ابوالهول" در چین است.

 این اثر در ابعاد 60 متر طول و 20 متر ارتفاع یکی  از مهمترین آثار باستانی مصر و در ردیف "میراث جهانی بشر"، ثبت شده فهرست سازمان جهانی یونسکو، قرار دارد.  نسخه چینی ابوالهول، با مقیاس و اندازه های اصلی، درنزدیک پکن و در منطقه ای پوشیده از شن و گیاهان مشابه منطقه بیابانی مصر، بدون اجازه وزارت گردشگری مصرکپی شده و مورد توجه گردشگران بسیاری قرار دارد.

  این در حالی است که برابر با توافق 1972 سازمان جهانی یونسکو، همه کشورهای عضو، متعهد به احترام وحفظ حقوق مالکیت فکری و تمدنی دیگر کشورها هستند. پس از افشای این کپی کاری در محافل فرهنگی جهان، ، یک مقام فرهنگی ومسئول کشور چین ضمن عذر خواهی از کشور مصر ، گفت که این اثر به طور موقت و برای فضا سازی تهیه فیلم ساخته شده است.

وی تاکید کرده: چین به میراث فرهنگی جهان احترام می گذارد، به دلیل سوء تفاهم های پیش آمده عذرخواهی کرده و این اثر را تخریب می کند.

این نکته قابل توجه است که چینی ها ساخت شهری شبیه یکی از شهرهای کوهستانی اتریش را نیز در دستور کار دارند. مصر با داشتن آثار باستانی فراوان، از جمله کشورهایی است که درآمد گردشگری قابل توجه دارد.