هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سند آمایش سرزمین، خاک می‎خورد

ما از مسئولان میخواهیم به داد استانهای محروم برسند.

نماینده مردم شهرستانهای، فارسان، اردل، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارائه برنامهای عملیاتی از سوی دولت جدید برای رفع محرومیت استانها، تهیه و ابلاغ سند آمایش سرزمینی را یکی از اولویتها دانست و گفت: ما از مسئولان میخواهیم به داد استانهای محروم برسند.

حمیدرضا عزیزی در جلسه شورای اداری و نخستین نشست استانداران ادوار چهارمحال و بختیاری، انتقال تجربیات استانداران قبل را موجب پیشرفت استان در زمینههای مختلف دانست.

این نماینده مجلس با اشاره به وجود مشکلات و چالشهای فراوان در استان چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: متاسفانه استان چهارمحال و بختیاری در شاخصهای توسعه از میانگین کشور عقب افتاده که این مسئله غیرقابل چشم پوشی است.

عزیزی با بیان اینکه «همه دولتها در حل مشکلات استانهای مظلوم ضعیف بودند»، تصریح کرد: دولتها تا قبل از روی کار آمدن شعارهای زیادی برای رفع محرومیت از استانهای ضعیف میدهند، اما بعد از روی کار آمدن کمترین توجه را به استانهای محروم دارند.