هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هم‌اندیشی در راه ابریشم

نشست دوم هماندیشی در رابطه با پروژههای عمران شهری بر روی محور تاریخی راه ابریشم تبریز با حضور جمعی از مسولان با نگاه مفهومی به کالبد در ارتباط با شهر برگزار شد.

در این جلسه محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در پروژه محور ابریشم تبریز در گذشته تغییرات کالبدی صورت گرفته است و امروز میخواهیم سرزندگی و احیاء مجدد را به این محور برگردانیم و باید به این نکته توجه کنیم که استفاده از نظریات مردم بسیار مورد اهمیت است.

در ادامه این نشست سید رضا هاشمی، مشاور معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت:  تشکیل مجمعی از فعالان فرهنگی، مورخین، جامعه شناسان، ادیبان، نویسندگان، اهالی تئاتر و سینما انجام یک کار رسانهای چه به صورت وب سایت یا نشریه، ایجاد یک فضای نمایشگاهی از محور راه ابریشم تبریز ( احداث یک ماکت از مجموعه راه ابریشم، میدان شهید بهشتی، مسجد کبود، بازار صاحب الامر) هم چنین ضرورت استفاده از نظریات و تجربیات معماران کنونی در رابطه با پروژه محور راه ابریشم و بازدیدی توسط معماران جوان نخبه و صاحب اندیشه کشور از پروژه محور راه ابریشم از جمله فعلیتهایی هستند که به این بخش کمک می کند.