هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طرح عمرانی تهران جامعه نگر است

شهردار تهران در نشست تخصصی شهرداران و سران شهری جهان در سنگاپور، تاکید کرد تمامی طرح های عمرانی شهری در پایتخت ایران جامعه نگراست.

محمدباقر قالیباف در این نشست تخصصی که شهرداران ده ها کشور جهان شرکت داشتند، گفت: طی سال های اخیر توانسته ایم مشکلات و نیازمندی های واقعی شهروندان را تشخیص دهیم و تقریبا ابعاد توسعه شهر در کنترل مدیریت شهری است.

شهردار تهران در این نشست که به موضوع شهرهای قابل زیست و شهر پایدار و چگونگی مقابله با چالش های مشترک از طریق به اشتراک گذاری راه حل ها اختصاص داشت، با اشاره به چالش های فراروی کلان شهرهای جهان گفت: هر چند بسیاری از کلان شهرهای مهم جهان دارای چالش های کم و بیش مشترکی هستند ولی در عین حال مدیران آن ها می توانند راهکارهای متفاوتی را در مسیر غلبه بر این چالش ها و متناسب با فضای بومی ومحلی خود اتخاد و به کار گیرند.

شهردار تهران مشکلات شهر تهران را برشمرد و گفت: ما برای غلبه بر این مشکلات و ارتقای کیفیت زیست پذیری شهر، می بایست به سمت مدیریت یکپارچه، جامع و جامعه نگر و به ویژه آگاه سازی وجلب مشارکت شهروندان پیش برویم و با مشارکت همه ذینفعان به ویژه شهروندان بر مشکلات فائق آییم.

این نشست تخصصی با سخنرانی وزیر صنعت، تجارت و توسعه ملی سنگاپور گشایش یافت.