جزئیات سیاست‌های جدید در بخش مسکن

شمار نشریه : 185

رویکرد دولت در طرح پیشنهادی جامع مسکن بیشتر به سمت مسکن اجاره ای، خرید و بهسازی خانه های مسکونی بوده و  به ساخت و ساز و عرضه مسکن توجه کمتری شده است.

رضایی کوچی،  نماینده مردم جهرم ضمن بیان این مطلب افزود: در بخشی  از طرح جامع مسکن پیشنهادی دولت، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد به 70 هزار خانوار از دهک های اول ودوم جامعه بن اجاره ای بپردازد.

وی با بیان اینکه در قالب بن اجاره ای دولت 60 درصد اجاره  بهای خانه ها را می پردازد، تصریح کرد: بر این اساس دولت سالانه  حدود 5 میلیون تومان بن اجاره  به ازای هر خانوار پرداخت می کند.

رضایی کوچی در خصوص برنامه دولت برای تامین مسکن مورد نیاز دهکهای میانی کشور گفت: حدود  250 هزار خانوار نیازمند مسکن در دهک های میانی داریم که دولت اعلام کرده است به این افراد وام خرید مسکن با سود 25 درصد و دوره بازپرداخت 10 ساله پرداخت می کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: دولت در هیچ یک از برنامه هایی که در طرح جامع پیش بینی کرده است  برای ساخت و ساز و عرضه مسکن برنامهی خاص و حمایتی ندارد و بیشتر به خرید، اجاره و بهسازی مسکن پرداخته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: دولت باید در طرح پیشنهادی جامع مسکن بازنگری کرده و برای ساخت و ساز و عرضه مسکن برنامه ریزی کند در غیر اینصورت روز به روز قیمت خانه گرانتر شده و مشکلات بخش مسکن به قوت خود باقی می ماند .چرا که 44  درصد مردم یعنی 9 میلیون نفر اجاره نشین و فاقد مسکن شخصی  هستند و دولت باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخ به نیاز این افراد ساخته و به بازار عرضه کند.