هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دکوراسیون؛ مدرن یا معاصر؟

گروه معماری و دکوراسیون: شاید این سؤال برایتان پیش آمده باشد که فرق بین سبک معاصر و سبک مدرن در دکوراسیون داخلی منزل چیست. در سبک مدرن، فضای منزل سرد و مینیمالیستی است، درحالیکه فضای معاصر بدون آنکه درهم و تاریک به نظر برسد، راحت و مطبوع است. سبک معاصر سبکی است که برای ادارات، فروشگاهها، اتاقهای زیرشیروانی و خانهها به یک اندازه مناسب است.

دکور منزل با سبک معاصر حالتی آرامشبخش دارد و برای دست یافتن به فضای سبک معاصر، باید چند اصل ابتدایی را رعایت کنید. سادگی، پیراستگی زیرکانه، بافت و خطوط راست به تعریف سبک معاصر در دکور کمک میکنند. با تأکید بر رنگ، فضا و شکل است که فضاهای معاصر شیک و با تراوت میشوند. در زیر چند عنصر و ویژگی سبک معاصر در دکوراسیون را مشاهده میکنید:

    رنگ

رنگهای خنثی، مشکی و سفید رنگهای اصلی در دکوراسیون سبک معاصر هستند. این پالت رنگی اغلب با رنگهای روشن و جسورانه مزین میشوند. رنگ مشکی معمولاً برای کف استفاده میشود و اتاق سبک معاصر را تعریف میکند. دیوارها معمولاً به رنگهای خنثی نقاشی میشوند تا پس زمینه مناسبی برای اکسسوارهای رنگی با رنگهای جسورانه وجود داشته باشد. اگر دیوارها و پنجرهها به رنگهای روشن و شاد نقاشی شوند، بقیه چیزها باید به رنگهای خنثی باشند.

خطوط و فضاها

مشخصترین و متمایزترین عنصر سبک معاصر در طراحی دکوراسیون داخلی، خط است. خط در جزئیات معماری، استفاده از بلوکهای رنگی جسورانه، سقفهای بلند، پنجرههای ساده و خطوط هندسی در مجسمهها و تابلوهای دیواری یافت میشود. فضای خالی، روی دیوارها، بین مبلمان و بالای بخشهای فوقانی، به اندازه فضاهای پر شده از وسایل اهمیت دارد. در دکور معاصر، هرچه کمتر وسیله داشته باشید بهتر است. زیرا هر وسیله و اکسسوار حالت انفرادی و منحصربهفرد مییابد.

از عناصر ساختاری بهره بگیرید. کانالهای کولر میتوانند از سقف آویزان بمانند و آجرهای شکسته بافت و پایداری پدید آورند و لولههای بیرون زده در دکور معاصر کاملاً قابلقبول هستند. برای جلب توجه بیننده میتوان این جزئیات ساختاری را به رنگهای شاد متضاد رنگ کرد تا از اهمیت آنها کاسته شود و با دیوارها یکی شوند.

مبلمان سبک معاصر

مبلمانی با خطوط هندسی صاف و ساده برای دکوراسیونی با سبک معاصر حیاتی هستند. مبلمان روکش شده اغلب باید سفید، سیاه یا به رنگهای خنثی باشند. پارچههای رومبلی باید از جنس نخ، کتان، پشم، سیلک، کنف باشند و طبیعی به نظر برسند.

اجزای دیگر مبلمان باید ساده و بدون خرت و پرت اضافی باشند و انحنای زیادی نداشته باشند. کاناپهها، صندلیها و میزهای عثمانی باید پایههای مشخصی داشته باشند. تختخواب و صندلیها نباید دامن، برش، ریشه یا حاشیه تزئینی یا منگوله داشته باشند. بالشها و کوسنهایی با شکلهای هندسی ساده به دکور معاصر رنگ و بافت اضافه میکنند.