هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برنده ایرانی جایزه معماری نیویورک

گروه معماری ودکوراسیون:چندی پیش مجله Metropolis با برگزاری مسابقهای از خوانندگان خود خواست تا طرحهای خود را برای مقابله با مشکل کمبود جا برای میهمانان جدید شهرهای بزرگ از جمله نیویورک ارائه کنند. براساس گزارش منتشر شده توسط این مجله، شهر نیویورک تا سال ۲۰۴۰ شاهد افزایش یک میلیون نفری جمعیت خواهد بود که فشار مضاعفی را روی سیستم حملونقل و همچنین اسکان این افراد ایجاد خواهد کرد. حال برندگان این مسابقه انتخاب شدهاند که طرح مربوط به یکی از این طرحها را که نینا محجوب نیز در آن مشارکت داشته، در تصویر ملاحظه میکنید.

طرحهای ارسالی باید با در نظرگرفتن شرایط پنج منطقه نیویورک بوده و از یک سازه ۳۰ تا ۴۰ طبقه برخوردار باشند. ضمناً این طرحها باید دربردارنده ساختاری خلاقانه باشند که در آن استفاده از استیل در ساختار کلی، نقشی اساسی دارد. همچنین در نظر داشتن فاکتورهایی چون پایداری، قابلیت استفاده برای چندین سال، در دسترس بودن امکانات رفاهی و همچنین قابلیت تغییر کاربری از جمله ویژگیهایی است که طراحان باید در نظر داشته باشند.

ساختار این سازه به صورت ترکیبی پیشبینی شده است؛ به طوری که استفاده از الگوی مثلثی در ساختار خارجی، علاوه بر تشکیل استخوانبندی و اسکلت این سازه، استحکام و پایداری ساختمان را نیز تضمین میکند. استفاده از اسکلتبندی خارجی، منجر به آزادسازی فضای زیادی در داخل ساختمان و در نتیجه انعطافپذیری بالا در دکوراسیون داخلی و استفاده از فضاهای مختلف در داخل سازه شده است.