هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

امنيت واقعي

اعلام و اطفای حریق و به طور کلی ایمنی سیستم‌های تأسیساتی در ساختمان‌های کشور موضوع بسیار مهمی است که در گذشته کمتر مورد توجه واقع ‌شده و اغلب زیر سایه مسائل مربوط به ساخت‌وساز و مقاوم‌سازی مصالح قرار دارد. غافل از اینکه ایمنی فقط مقاوم‌سازی نیست بلکه جنبه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که وقتی در یکجا جمع می‌شوند مقوله امنیت در ساختمان معنای واقعی خود را پیدا می‌کند. در حال حاضر بسیاری از سیستم‌های تأسیساتی كه از ابتدا برای ساختمان‌های مسکونی طراحی‌شده‌اند بعدها با تغییر کاربری برای امور اداری و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. درحالی‌که چارچوب فضای فیزیکی و توانمندی‌های بالقوه ساختمان برای تأمین سیستم روشنایی و گرمایشی مسکن کفایت نمی‌کند و به مرور زمان با افزایش اتاق‌ها و تجهیزات جانبی حالت کارگاهی پیدا کرده است. مشكل ديگري که در کشور وجود دارد نامشخص بودن عمر دستگاه‌های تأسیساتی است زيرا مردم به دلیل برخي اعتقادات و مسائل اقتصادی حاضر به تعویض دستگاه‌‌هاي قديمي نیستند، مگر اينكه حادثه‌اي اتفاق بيفتد. همه اینها به فرهنگ ایمنی برمی‌گردد که متأسفانه در کشور ما بسیار ضعیف است. ما هنوز نتوانستیم ایمنی را در خانواده‌ها نهادینه کنیم. بنابراين تا زمانی که فکر می‌کنیم با دادن صدقه مشکل ایمنی برطرف می‌شود مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.