هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اشتبا‌هات رايج در نگهداری چیلر

گروه تأسیسات: ميگويند هميشه بايد كار را به كاردان سپرد. البته منظور فرد متخصص و حتیالامکان دانشگاه رفته یا حداقل دورهدیدهای است . اين اصل اساسي حتي در پكيج هم صدق ميكند حالا چه برسد به چيلر كه خودتان مستحضريد خيلي بزرگ تر است. چرا اين را ميگويم؟ به دليل اشتباهاتي كه در نصب و نگهداري اين دستگاه بزرگ رخ ميدهد و دست آخر بدنامياش نصيب تولیدکنندهاش ميشود. حالا اين ده اشتباه چيست. اين مقاله را بخوانيد مطمئن باشيد پشيمان نخواهيد شد.

نصب ناصحیح دستگاه

 گاهی دستگاه چیلر از همان آغاز اسباب زحمت میشود، که این میتواند ناشی از نصب ناصحیح دستگاه باشد. چیلر را نباید نزدیک دیگ شوفاژ نصب کرد، چون گرمای دیگ هنگامی که چیلر خاموش است، میتواند فشار را در چیلر بالا برده  و موجب پارگی دیسک ایمنی و فوران مبرد شود. البته در چیلرهای جدید باید دیسک ایمنی توسط یک خط لوله تخلیه، با بیرون ساختمان مرتبط شود.

سرد کردن بیش از حد آب در برج خنک کن

بعضی میپندارند که خنک کردن هر چه بیشتر آب در برج خنک کن موجب بالا رفتن بازدهی کندانسور میشود. البته این اندیشه ممکن است تا یک نقطهای درست باشد، اما چنانچه از آن حد تجاوز کند موجب اتلاف روغن، تراکم مبرد در کندانسور و کاهش مبرد در اواپراتور می شود. چنانچه مهندس نگهداری چیلر، کاهش فشار و مکشی را مشاهده کند، اولین چیزی که به فکرش میرسد این است که مقدار مبرد کم شده است. درحالیکه ممکن است اشکال از سرد شدن بیش از حد آب در برج خنک کن باشد.

به جریان درآوردن آب خیلی گرم در چیلر

اگر آبی که باید توسط چیلر خنک شود، خیلی گرم باشد، میتواند سبب بروز شوک حرارتی گردد. این

اشکال وقتی پیش میآید که شخص اپراتور، باز در اثر ندانم کاری و پیچاندن یک شیر، آب گرم را از دیگ شوفاژ راهی چیلر کند. شوک حرارتی برای لولههای چیلر زیانبخش است و میتواند سبب تغییر شکل آنها و مسدود شدن مسیر جریان شود.

کارکرد دستگاه در شرایط پیشبینیشده

دستگاه چیلر برای کارکرد مطلوب باید در شرایطی کار کند که برای آن طراحی شده است و هر انحراف قابلتوجهی از شرایط طرح میتواند بر کارایی دستگاه تأثیر منفی بگذارد.

دست کم گرفتن موضوع بیروندهی گاز

در چیلرهای فشار ضعیف، با روش قدیمی بیرون دهی گاز به ازای هر پاوند هوا، 3 تا 7 پاوند مبرد تخلیه میشود. با مقرراتی که سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا  وضع کرده است، این روش دیگر به اندازه کافی بازدهی ندارد. چیلرهای جدید دارای گازگیرهایی با بازدهی بالا هستند که البته چیلرهای قدیمی را نیز میتوان به این گازگیرها مجهز کرد. اما از هر نوع گازگیری که استفاده شود، چیلر باید تا حد امکان هوابندی شده و بدون درز باشد. افزایش دفعات بیرون دهی گاز بیش از حد موجب اتلاف مبرد و ورود آلودگیها و رطوبت به داخل چیلر میشود. وجود رطوبت در چیلر نیز طول عمر آن را کم میکند.

 اضافه کردن بیش از حد روغن

اپراتورها آموختهاند که وقتی سطح روغن از خط میانی سایت گلاس پایینتر رفت، باید روغن به دستگاه اضافه شود. قانون انگشت،فقط وقتی چیلر تحت بار کامل کار میکند، قابل استفاده است. اگر چیلر سانتریفوژ تحت باری کمتر از بار کامل کارکند، پایینتر بودن سطح روغن نیز جایز است. حال چنانچه شخص اپراتور روغن بیش از حد لازم به سیستم اضافه کند، بار وارده به کمپرسور را افزایش میدهد که این میتواند موجب صدمه دیدن پرههای کمپرسور شود.

 قصور در تمیز کردن به موقع فیلترها و  صافیها

 گاهی مسئولین نگهداری سیستم در تمیز کردن به موقع فیلترها و صافیها کوتاهی میکنند، درحالیکه تمیز نگهداشتن این دو وسیله و پاک کردن آنها در حفظ کار آرایی چیلر بسیار موثر است.

عدم نگهداری صحیح برج خنک کن

از نگهداری صحیح برج خنک کن نباید غافل شد. تمیز کردن سالانه تشتک آب برج، اطمینان از سالم بودن بادزن ها و درستی کارکرد آنها و غیره باید به طور مرتب انجام گیرد. نگهداری ناصحیح برج خنک کن میتواند موجب کاهش بازدهی سیستم و از آن مهمتر، رسوبگیری شدید لولههای کندانسور شود.

تمیز کردن لولههای کندانسور را میتوان با یک برس و آب یا مواد شیمیایی (اسید) انجام داد. اگر برای رسوبزدایی لوله ها از مواد شیمیایی استفاده شود و نتوان رسوبات کنده شده را با برس پاک کرد، باید داخل لوله ها را با آب پر فشار شستشو داد. البته اگر شستشو به خوبی انجام نگیرد، اسید باقیمانده در لوله ها می تواند آنها را سوراخ کند. پیشنهاد میشود در مورد چگونگی رسوب زدایی از لوله ها، توصیه های کارخانه سازنده چیلر حتماً مراعات شوند.