صرفه‌جويي به سبك ايراني

شمار نشریه : 185

راههاي صرفهجويي بسيار است و بر حسب وسايل و تأسیساتی كه در هر كشوري مورد استفاده قرار ميگيرد، روشهاي منحصربهفرد و ويژهاي هم براي مصرف و صرفهجویی وجود دارد. براي مثال نحوه صرفهجويي در كشورهاي بلوك شرق اروپا كه بيشتر از سيستمهاي گرمايش و سرمايش مركزي شهر استفاده ميكنند با كشور ما كه بيشتر از وسايل گرمايشي و سرمايشي شخصي استفاده ميكنند، متفاوت است. در اين راستا پيشنهاداتي براي مصرف بهينه و صرفهجويي در ساختمانهاي كشور ارائه ميشود كه عمل به آنها حتماً در اقتصاد خانوادهها اثرگذار است.

پوشش خارجي ساختمان

استفاده از عايق در بام و كف و ديوارها به ميزان زيادي از اتلاف انرژي چه در زمستان و چه در تابستان جلوگيري ميكند. در پنجرهها اين كار ميتواند با استفاده از پنجرههاي دوجداره به جاي پنجرههاي معمولي انجام گيرد. با توجه به تعداد روزهاي آفتابي در اكثر نقاط كشور و بار حرارتي ناشي از تابش خورشيد بر روي پشتبامها ميتوان از مصالح با رنگ روشن استفاده كرد كه به ميزان زيادي در بازتاب نور خورشيد تأثیرگذار است. با نصب كركره يا پرده در پنجرهها از بار سرمايشي و گرمايشي محيط ميتوان به ميزان زيادي كاست. در درهای ورودی نيز ميتوان از نوع مناسب استفاده كرد تا اولاً فاصله ميان لولاها باعث اتلاف انرژي نشود و دوماً خود جنس در نيز در انتقال انرژي تأثیری نداشته باشد. درهاي انبار و گاراژها را حتيالامكان بايد بسته نگاه داشت تا از انتقال دما در ساختمان جلوگيري شود.

روشنايي و توان الكتريكي

امروزه تكنولوژيهاي الكترونيكي پيشرفت قابلملاحظهای داشتهاند. اين امر در مورد لامپها و سيستمهاي روشنايي با بازده بالا و مصرف كمتر بيشتر نمود دارد. علاوه بر اين ميتوان از روشناييهاي مكمل براي مثال لوسترهاي سفيد و شيشهاي براي افزايش روشنايي استفاده كرد. نور طبيعي هميشه لذتبخشتر از استفاده از نورهاي مصنوعي است، به همين دليل پيشنهاد ميشود تا آنجا كه امكان دارد از نور طبيعي در خانه استفاده كنيد. كليدهاي چندگانه كه تنها تعدادي از لامپها را روشن ميكنند براي كاهش مصرف بسيار مفيد خواهد بود زیرا زماني که در اتاق پذيرايي حضور داريم هميشه لازم نيست همه چراغها روشن باشد. در محوطههاي بيروني ميتوان از كليدهاي زمانسنج و يا سلولهاي نوري (فتوسل) براي روشنايي استفاده كرد. رساندن روشنايي اين اماكن به حداقلي كه تنها از نظر ايمني مفيد باشد نيز در كاهش مصرف موثر است. تجهيزات محدودكننده و تصحيح ضريب توان در هر كجا كه امکانپذیر باشد نيز توصيه ميشود.

كنترلها

بررسی ترموستات‌‌های اتاق از نظر اینکه در جای مناسبی قرار گرفته باشند یعنی بر روی دیوارهای سرد با دکوراسیون و یا در معرض تابش خورشید نباشند. نصب سیستم کنترلی آنتالپی به منظور بهینهسازی استفاده از هوای بیرون جهت سرمایش ساختمان، نصب شیرهای با کنترل دما در رادیاتورهایی که دارای شیرهای معمولی بوده و با دست کنترل میشوند راهكارهايي است كه در تنظيم كنترلها ميتواند موثر باشد.

اصلاحات تجهیزات احتراقی

اولين اصل تميز كردن سطوح احتراقي است و اطمينان حاصل كردن از اينكه دودكشها و مجراهاي خروجي از شرايط مناسب مكشي برخوردار هستند. مشعلهای اتمسفر ميتواند با مشعلهاي قدرتي جايگزين شود و همچنين كنترلكنندههاي خودكار احتراق هوا-گاز و کنترلکنندههای فشار بر روي كورهها نيز نصب شود. تعمير دورهاي مشعلها، درزگيري كورهها، اجاقها و نظاير آنها، بررسي و تنظيم نسبت هوا به سوخت و پیش گرمایش هواي احتراق با استفاده از حرارت اتلافي فعاليتهاي ديگري است كه در سيستمهاي احتراقي ميتواند صورت گيرد.

تهويه مطبوع 

هر گونه تغيير در سرمايش و گرمايش ميتواند تغييرات زيادي بر روي مصرف انرژي بگذارد. به همين دليل توصيه ميشود در ساعاتي كه از اين تجهيزات استفاده نميشود حتماً نسبت به خاموش كردن آنها اقدام شود. تهيه جداولي كه در آن در روز سيستمها خاموش يا روشن ميشود، ميتواند در كاهش مصرف اثرگذار باشند. با بررسي سالانه مجرا و تجهيزات تهويه مطبوع ميتوان هر گونه خرابي و نشستي احتمالي آنها را بررسي و برطرف كرد. دماي آب گرم مصرفي را براي كاهش مصرف انرژي ميتوان كاهش داد. عايقبندي لولههاي موتورخانه از اتلاف انرژي به ميزان زيادي خواهد كاست.

در مورد چيلرها ميتوان هر ساله نسبت به سرويس و باز تنظیم آنها اقدام كرد. ضمن اینکه عملكرد چيلرهاي چند مرحلهای را ميتوان با رجوع به متخصص بهينه كرد. تنظيم آب سرد و گرم در بهينه كردن مصرف آب اقدام موثری است. حتيالامكان نيز بايد  از كويلهاي پیش گرمکن برقي اجتناب كرد.