هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اولین پتروشیمی تمام ایرانی

معاون وزیر نفت با اشاره به خودکفایی صنعت پتروشیمی ایران در تولید کاتالیستهای پرمصرف خارجی از راهاندازی اولین پتروشیمی تمام ایرانی در سال جاری خبر داد.

عباس شعری مقدم در جمع مدیران صنعت پتروشیمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی مقام اول صادرات غیر نفتی کشور را در اختیار دارد، گفت: پتروشیمی با امکان ایجاد ارزش افزوده مناسب، سودآوری و اشتغالزایی بالا، یکی از بخشهای اصلی صنعت کشور است که در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور نقش مهمی دارد.

این مقام مسئول، تاکید کرد: در شرایط فعلی صنایع پتروشیمی ایران ساخت داخل انواع پمپ، مبدلهای خاص و پرههای ثابت و متحرک توربینهای گازی و تولید انواع کاتالیست های حاوی فلزات گرانبها و کاتالیستهای ریفورمینگ برای اولین بار در داخل کشور به خودکفایی رسیده است. وی با یادآوری اینکه پروژه ساخت پتروشیمی تخت جمشید با استفاده از توان شرکتهای داخلی با بیش از 92 درصد داخلی سازی و پیشرفت 95 درصد در حال احداث است، تصریح کرد: پیشبینی میشود این مجتمع پتروشیمی سال جاری در مدار بهرهبرداری قرار بگیرد.