طرح انتقال پایتخت سیاسی

شمار نشریه : 156

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در مورد جلسه 20 فروردين کمیسیون گفت: کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی- اداری کشور در جلسه عصر امروز مطرح و به رای گذاشته شد.

محمدرضا رضایی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مخالفان و موافقان انتقال پایتخت اداری - سیاسی در جلسه عصر امروز نظرات خود را بیان کردند با این حال در انتهای جلسه کلیات به رای گذاشته شد و تصویب شد.

وی با اشاره به این که قبلا تصمیم گرفته شده بود که شورای عالی انتقال پایتخت تشکیل شود و درمورد مکان یابی برای پایتخت جدید سیاسی اداری اقدام مطالعاتی انجام دهد گفت: تصمیم جدیدی در این مورد در جلسه عصر امروز گرفته نشده است و قرار است در مورد جزئیات طرح انتقال پایتخت در جلسات بعدی این کمیسیون بحث شود.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که طرح فعلی با طرحهایی که قبلا در مورد انتقال پایتخت مطرح بوده متفاوت است گفت: قبلا بحث انتقال کلیت پایتخت مطرح بود اما طرح فعلی تنها به دنبال انتقال پایتخت سیاسی کشور و انتقال ساختمان دستگاههای دولتی و اجرایی است نه انتقال کلیت پایتخت.

وي همچنين اضافه كرد: قرار است کمیتهای متشکل از نمایندگان مرکز پژوهشها و نمایندگان دستگاههای اجرایی تشکیل و طرح جامعی در خصوص کاهش آلودگی هوا آماده و به کمیسیون عمران ارائه شود.

رضايي در خصوص محورها و نتایج جلسه علنی ۱۸ فروردین کمیسیون عمران گفت: اعضای کمیسیون عمران در اولین جلسه کاری خود در سال ۹۲ ابتدا طرح کاهش آلودگی هوا را که با امضای ۵۴ نفر از نمایندگان به کمیسیون ارائه شده بود با حضور مقاماتی از وزارت کشور، سازمان محیط زیست و سازمان هواشناسی مورد بحث و بررسی قرار دادند.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: در نهایت به دلیل وجود نواقص در این طرح و همچنین قانون پیشین در این باره مقرر شد تا کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارت کشور،سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، بخش صنعت وزارت نفت، مرکز پژوهشها و تعدادی از نمایندگان تشکیل شده و طرح جامعی را در خصوص کاهش آلودگی هوا ارائه کنند.