9 میلیارد مترمکعب گاز ایران گم شد!

شمار نشریه : 185

بیژن زنگنه وزیر نفت اخیراً از گم شدن سالانه 9 میلیارد مترمکعب گاز در سطح شبکه توزیع گاز کشور خبر داده که معادل صادرات یکساله گاز طبیعی ایران به ترکیه است.همزمان با این اظهارنظر رسمی وزیر نفت، کارگروهی برای شناسایی گازهای گم شده در سطح پالایشگاههای گاز کشور در سطح شرکت ملی گاز ایران تشکیل شده است.

همزمان با اظهارات زنگنه وزیر نفت مبنی بر گم شدن سالانه 9 میلیارد مترمکعب گاز در سطح شبکه گاز کشور، یک مقام مسئول در شرکت گاز با اشاره به ایجاد کارگروه شناسایی گازهای گمشده، اعلام کرد: بخشی از این گازهای گمشده به دلیل سیستم های اندازهگیری در پالایشگاههای گاز است.

مهدی جمشیدی دانا، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز درباره سیاست جدید وزارت نفت برای شناسایی گازهای گمشده،گفت: بخش عمده گازهای گمشده مربوط به اختلاف اندازهگیری گاز در طول شبکه از تولید تا مصرف گاز کشور است.این مقام مسئول تصریح کرد: در این راستا کارگروهی در مجموعه شرکت ملی گاز تشکیل و پیگیر ارتقای سیستم های اندازهگیری در پالایشگاههای گاز به منظور رفع اشکالات اندازهگیری و محاسباتی شده است.