بزرگ‌ترین اسراف تاریخ ایران

شمار نشریه : 185

*غلامرضا خراسانی

بیش از سه دهه حضور فعال در صنایع زیربنایی و عمرانی کشور، به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جایگاهی داده تا بتواند با دیدگاهی جامعالاطراف، صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن را ببیند و در خصوص آنها سخن بگوید. مهندس اکبر ترکان در دیداری صمیمی، ضمن مروری بر وضعیت ساخت و ساز در کشور، به بیان مسائلی که بیشتر مدنظر دوره جدید این سازمان است پرداخت.

نظام مهندسی یا خانهسازی!

رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: ما باید نظام مهندسی ساختمان باشیم ولی به «نظام مهندسی خانهسازی» بدل شدهایم.

اکبر ترکان با انتقاد از رسانههای مرتبط با صنعت ساختمان که به بقیه ابعاد صنعت ساختمان مثل زیرساختهای حملونقل، پل، راه، راهآهن، فرودگاه، اتوبان، بندر و خیلی دیگر از سازههای ساختمانی که ساختاری است و در اقتصاد ایران وزن بسیار زیادی دارند ورود نکردهاند، گفت: رسانهها باید به همه صنعت ساختمان و به بقیه ساختارها هم نگاه کنند.

وی با بیان اینکه حملونقل و زیرساختهای آن تا مدتی پیش دولتی بوده ولی الآن در دنیا خصوصیسازی شده است، گفت: در ایران هم تا حدودی حملونقل به بخش خصوصی سپردهشده و الآن اتوبانسازی در ایران با کمک بخش خصوصی انجام میشود.

ترکان ساخت اتوبان را از نوع مشارکت دولت و بخش خصوصی (PPT) ذکر کرد و گفت: در این شیوه نصف پول ساخت اتوبان را دولت میدهد ولی همه درآمد برای بخش خصوصی است، چون دوره بازگشت سرمایه در اتوبانسازی 20 سال است ولی با مشارکت دولت، مدت زمان بازگشت سرمایه نصف و انجام کار به صرفه و سودآور میشود.

«خوابشهر» میسازیم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با ذکر اینکه شهرسازی دغدغه ماست، گفت: بهتر است که شما هم متوجه شهرسازی باشید وگرنه «خوابشهر» درست میکنیم و همه کشور میشود مسکن مهر که با آن، نازلترین سطح دانش مهندسی ایران برای همیشه در تاریخ ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرسازی این خواب شهرهایی که درست کردهایم مناسب نبوده و محیط زندگی مناسبی برای شهروندان نیست، گفت: باید پنجرهای به سمت شهرسازی باز کنیم؛ نه فقط برای مسکن مهر که برای هویت بخشی به همه شهرها.

ترکان در خصوص هویت شهری افزود: اگر در شهر بوشهر باشیم فرق آن با شهر تبریز را نمیفهمیم؛ در صورتی که نمای شهری باید هویت شهر را به بیننده منتقل کند.

سکونت یعنی آرامش

رئیس سازمان نظام مهندسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مسکن به معنای سکونت و از ریشه «سکینه» به معنای آرامش است، چرا که انسان همیشه به دنبال آرامش است.

وی با بیان این که ما در معماری به دنبال آرامش هستیم، ادامه داد: معماری میتواند آرامش را به اخلال، اضطراب و فضای ناهنجار و آزاردهنده بدل کند. ترکان افزود: در معماری ایرانی- اسلامی هم ما به دنبال آرامشی هستیم که گذشتگان ما تجربه کردهاند.

ناهنجارترین مصرفکننده انرژی جهان

اکبر ترکان در خصوص ساخت ساختمانهای هوشمند گفت: هوشمندی ساختمان در معماری آن نیست و در ساختمانهای ایرانی در استراکچر آن هم نیست؛ هر چند دنیا به سمت استراکچرهای هوشمند رفته است ولی هنوز در ایران هوشمندی در معماری و شهرسازی و سازه نیست بلکه در تأسیسات آن است و همه آن به انرژی برمیگردد.

وی تاکید کرد: بزرگترین اتلاف تاریخ ایران الآن در حال وقوع است و آن انرژی است که در ساختمانها و بقیه حوزهها تلف میشود.مهندس ترکان افزود: ایران جزو ناهنجارترین مصرفکنندگان انرژی جهان، چه برای سرمایش و چه برای گرمایش است.

موضع مردم نه مهندسان

رئیس سازمان نظام مهندسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 32 قلم از مصالح ساختمانی دارای استاندارد اجباری هستند، گفتند: رسانههای صنعت ساختمان باید سازندگان این 32 قلم مصالح را مدام بازخواست کنند که چرا بخشی از سیمان تولید داخل و کاشی و میلگرد استاندارد نیست؟ چرا بتن در کشور ما 30 سال عمر نمیکند ولی در کشورهای دیگر بیشتر از 100 صد سال عمر میکند ؟

اکبر ترکان با بیان اینکه پس انداز بسیاری از خانوارهای ایرانی در آخر عمر بیش از یک خانه نیست، گفت: خود شما اگر تا آخر عمر کار کنید نهایتاً یک خانه خواهید داشت، پس بهتر است این خانه که به بچههای شما به ارث میرسد کلنگی نباشد و چه بهتر که 100 سال عمر کند تا نوهها هم در آن زندگی کنند.

مهندس ترکان با تاکید بر اینکه آرماتور و شن و ماسه ما همانی است که اروپاییها مصرف میکنند خطاب به مدیران پیام ساختمان گفت: باید در کیفیت ساخت از موضع مردم حرف بزنید و مهندسان را مورد خطاب قرار دهید و اصلاً هم کوتاه نیایید.

ترکان افزود: در کیفیت ساختمان موضع مردم را بگیرید نه مهندسان و سازندهها.

بر حرامخورها بتازید

ترکان در خصوص نظارت مهندسان بر ساخت و سازها گفت: بسیاری از مهندسانی که برگهها را امضا میکنند حقهبازند، سر کار نمی روند ولی امضا میکنند و پول حرام میخورند. بر مهندسانی که امضا میکنند و پول میگیرند بدون اینکه سر قالببندی و بتنریزی بروند، بتازید.

ترکان تاکید کرد: مهندسی که کارمند فلان اداره است و اصلاً سر ساختمان نبوده اصلاً چرا برگههای نظارت را امضا میکند؟

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه رسانهها باید به دنبال صلاحیت سازنده باشند، گفت: کلهپزها، دندانپزشکان و حقوقدانها نباید ساختمان بسازند بلکه باید سازنده ذیصلاح ساختمان را بسازد.

ترکان افزود: با اینکه پیراهن دوختن از ساختمان ساختن سادهتر است ولی کمتر کسی پارچه و دکمه میخرد تا برای خودش پیراهن بدوزد، چون بهتر است دوزنده، خیاط متخصص باشد. حالا این سؤال مطرح است چرا برخی که شغل شان خیاطی است ساختمان میسازند؟

وی با بیان تاکید بر اینکه در دفاع از حقوق مردم ما و شما یک موضع داریم، گفت: علیرغم اینکه ما باید از کسانی که به ما رأی دادند دفاع کنیم ولی از حقوق مردم نباید بگذریم چون حقالناس خیلی خطرناک است.

ایمنی

اکبر ترکان در خصوص ایمنی در صنعت ساختمان گفت: وزارت کار به طور رسمی اعلام کرده که در سال 1800 نفر در حوادث کاری کشته میشوند که 47 درصد آن در حوادث ساختمانی است درحالیکه این اعداد تنها ارقام ثبت شده است و همه واقعیت نیست.

نظام تأمین مالی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در بخش دیگری از سخنانش در خصوص بازار ساختمان و شیوههای تأمین منابع مالی برای خانهدار شدن گفت: کسی که بتواند ماهی یک میلیون تومان پس انداز کند 200 ماه طول میکشد تا بتواند خانهای که 200 میلیون تومان قیمت دارد را بخرد ولی در این مدت قیمت خانه ثابت نمیماند. وی با طرح این سؤال که پس کارمندان چه زمانی باید صاحبخانه شوند؟ گفت: صاحبخانه شدن نظام تأمین مالی میخواهد که در دنیا مدلهایی دارد.

ترکان با تاکید بر اینکه برای صاحبخانه شدن در هر شهری با هر وسعتی و با هر میزان درآمدی مدلی اقتصادی وجود دارد، گفت: باید آن مدلها به بحث گذاشته شوند.