هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرداری خودگردانی را می‌پسندد



گروه ساختوساز: بسیاری از کارشناسان مسائل شهری اعتقاد دارند اگر بخشی از بودجه شهرداریها توسط دولت تأمین شود، مشکلات مالی آنها به حداقل میرسد و همین امر به ضابطه مندی شهر و جلوگیری از فروش تراکمهای غیرمعمول منجر میشود. این حرف اگر چه به ظاهر درست به نظر میآید اما واقعیت این است که شهرداریها  بیشتر از حد معمول دست به فروش شهر میزنند؛ به گونهای که رقم درآمدی آنها بسیار بیشتر از پولی است که برای اجرای برنامهها نیاز دارند. در ادامه سلسله گزارشهای پیام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداریها به سراغ یکی دیگر از مناطق 22 گانه تهران رفتهایم.

صدور پروانه بدون تأمین زیرساختها

نخستین مراجعهکنندهای که با خبرنگار ما به گفتگو پرداخت، نسبت به ساخت و سازهای بیرویه در کوچهشان معترض بود و به پیام ساختمان گفت: سه سال پیش طرح احداث یک ساختمان بلندمرتبه در کوچه هشت متری ما آغاز شد و حدود یک ماه پیش اجرای این ساختمان به اتمام رسید.

وی ادامه داد: از زمانی که این ساختمان مورد بهرهبرداری قرارگرفته با نوسانات فشار آب مواجه هستیم. به اداره آب و فاضلاب منطقه هم مراجعه میکنیم، عنوان میکنند که ما فعلاً بودجهای برای تأمین زیرساختها نداریم.  بروید یقه شهرداری را بگیرید  چون آنها مجوز احداث  این برج  را صادر کردهاند. حال ما ماندهایم و آبی که در برخی روزها شدت آن تا حد قطع شدن پیش میرود. علاوه بر این خودروهای ساکنان این ساختمان مشکلات عمدهای به وجود آوردهاند و تمام کوچه تبدیل به پارکینگ شده است.

تیری که به سنگ خورد

مراجعهکننده دیگری به خبرنگار ما گفت: خانه بنده حدود 10 سال است که در طرح یکی از وزارت خانههای دولتی واقع شده است. در همان زمان تصمیم گرفتم تا خانه را بفروشم اما اعلام کردند که به دلیل اینکه بودجه اجرای طرح هنوز مشخص نشده است، پولی برای خرید نداریم. وی افزود: از آنجایی که اهالی محل میدانستند ملک ما در طرح است کسی حاضر به خرید خانه نبود. این بود که تصمیم گرفتیم از شهرداری مجوز ساختوساز بگیریم تا تکلیفمان مشخص شود . این شهروند ادامه داد: تصور میکردیم شهرداری استعلام میگیرد و به ما میگوید ملکتان در طرح است و نمیتوانید بسازید و ما از مجاری حقوقی پیگیر حقمان میشویم اما در کمال تعجب چند روز پیش که شهرداری استعلام ملک را گرفت، عنوان کردند که ملکتان در طرح نیست. حالا متوجه میشویم که میخواستند ملک ما را بدون دادن هیچگونه پولی از ما بگیرند اما خوشبختانه تیرشان به سنگ خورد.

تنهاش را که قطع نکردهایم

مراجعهکننده دیگری به خبرنگار ما گفت: کار گودبرداری یک ساختمان در همسایگی مغازه بنده چند روزی است که شروع شده است. چشمتان روز بد نبیند طی این چهار روز پشت سر هم مجبورم صدایم را بالا ببرم.

وی افزود: در ابتدای کار جرثقیل  تمام شاخههای درخت جلوی مغازه را از بین برد  و فقط تنه درخت ماند. وقتی میگفتیم: قطع درخت غیرقانونی است، در پاسخ میگفتند: تنهاش را که قطع نکردهایم، شاخههایش بعداً شروع به رشد میکند.

این شهروند ادامه داد : مشکل دیگر نحوه گودبرداری آنهاست. علیرغم حضور مهندسان ناظر در زمان گودبرداری چندین ضربه توسط جرثقیل به دیوار مغازه بنده وارد شد که همین مسئله سبب ترس و دلهره من شده است.

اگر چه دیوارها ترک برنداشتهاند اما ممکن است در اثر این ضربهها مقاومت آن به شدت کاهش پیدا کند و در ادامه کار فرو بریزد؛ به ویژه اینکه از هیچ سازه نگهبانی در این گودبرداری استفاده نشده است. اینجا آمدهام تا بگویم اولاً منظورشان از درخت چیست؟ آیا منظورشان هیزم درخت است یا برگ و شاخه درخت؟ دوم اینکه چرا باید در مجاور بنده گودبرداری بدون سازه نگهبان صورت بگیرد. وی خاطرنشان کرد: ظاهراً این موضوع باید در کمیسیون ماده 7  شهرداری مورد بررسی قرار بگیرد.

حیات خلوت مسقف

مراجعهکننده دیگری که بسیار عصبانی به نظر میرسید و علاقهای هم به مصاحبه نداشت با اصرار خبرنگار ما دلیل آمدنش را اینگونه توضیح داد: «بنده تاجر هستم و به همین دلیل بیشتر اوقات در ایران حضور ندارم. در آپارتمان محل سکونت بنده در ایران چند نفر از ساکنان تصمیم گرفتهاند حیات خلوت را مسقف کنند و برای این کار با آوردن توجیهات مختلف از جمله دلایل امنیتی امضای ساکنان را جمع کردهاند و خودشان بدون اجازه شهرداری اقدام به مسقف کردن حیات خلوت کردهاند.

وی افزود: از آنجایی که این کار بر خلاف متراژ مسقف تعیینشده در پایان کار میباشد، بنده پس از ورود به ایران یک راست به سراغ شهرداری منطقه آمدم که فکری به حال این مشکل بکند تا سقف مورد نظر برداشته شود، اما در کمال تعجب،متوجه شدم شهرداری به گرفتن جریمه از مالکان اکتفا کرده است. حال من ماندهام و حیات مسقف.

شکایت از گربهها

مراجعهکننده دیگری با بیان اینکه یکی از ساکنان واحدهای آپارتمان ما در واحدش به نگهداری و خرید و فروش گربه مشغول است و سر و صدای زیادی ایجاد میکند، به خبرنگار ما گفت: به کلانتری شکایت کردم، اما توصیه کردند، کار را از طریق شهرداری پیگیری کنم. آمدهام تا بر اساس کمیسیون ماده55 قانون شهرداری از این شخص شکایت کنم.

دریافت جواز قبل از گرانی مصالح

یکی دیگر از مراجعهکنندگان با بیان اینکه حدود چهار ماه است به دنبال جواز ساخت به شهرداری مراجعه میکند، گفت: تمام تلاشم را برای گفتن جواز میکنم، اما متأسفانه روند انجام کارها بسیار کند است، از طرفی قیمت مصالح ساختمانی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها گران میشود و همین موضوع مشکلاتی به وجود آورده است.

انتقاد از سیستم شهرداری

آخرین مراجعهکنندهای که با خبرنگار ما به گفتگو پرداخت، نسبت به سیستم شهرداریها انتقاد داشت. «علیرغم اینکه شهرداری ها همواره از عدم کمک های دولت اظهار نگرانی کردهاند اما واقعیت این است که آنها ترجیح می دهند به طور کامل خود گران باشند و دولت به سبب پرداخت کمک ها، آنها را از نظر کسب درآمد محدود نکند. از طرف دیگر در این اوضاع بد اقتصادی که دولت به فکر انصراف مردم از دریافت یارانه ها افتاده پولی برای پرداخت به شهرداری ها وجود ندارد.»