هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گزارش بیلان انجمن «یو .پی. وی سی »

انجمن صنایع پروفیل «یو. پی. وی. سی» به استناد بند(ک) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و به منظور حفظ منافع تولیدکنندگان صنعتی پروفیل در و پنجرههای «یو. پی. وی .سی» و همچنین ساماندهی تولید و صادرات کالا و خدمات در امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکانات بهرهبرداری بیشتر از سرمایهگذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دستاندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نيل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد و دفاع از منافع مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی عضو انجمن در تاریخ 1/11/91  تشکیل گردید. گردهمایی سالانه این انجمن در دفتر انجمن واقع در قیطریه برگزار شد که در این گردهمایی 25 شرکت از 50 شرکت عضو انجمن حضور داشتند.

وحید جلالی پور دبیرکل و مسئول کمیتههای روابط عمومی و فنی و استاندارد انجمن، در ابتدای این گردهمایی گزارشی از عملکرد انجمن صنفی تولیدکنندگان «در و پنجره یو.پی. وی. سی» ایران در سال 1392 ارائه داد. وی افزود: اقدامات انجامشده ما در سال 92 شامل برگزاری بیش از 60 جلسه تا اردیبهشت93 می باشد که نتیجه این جلسات به صورت مختصر به شرح ذیل است:

تصویب کمیتههای تخصصی شامل بازرگانی، قیمتگذاری، حقوقی، رسیدگی به شکایات و تخلفات صنفی، آموزش، فنی، استاندارد و تحقیقات، تبلیغات و روابط عمومی که در نتیجه فعالیتهای کمیتههای فوق،4 جلسه کمیته بازرگانی 15 جلسه تخصصی در زمینه قیمتگذاری با همکاران  انجمن،دوره آموزشی ساخت و تولید و نصب پنجره طی 4 روز برای بیش از 100 نفر از کارکنان و کارشناسان شرکتهای عضو انجمن در حین برگزاری نمایشگاه، برگزاری کلاس آموزشی روش تولید و آموزشهای مرتبط با شیشه دو جداره طی دو روز، برگزاری کلاس آموزش  تخصصی رنگ ،جمعآوری متون استاندارد مرتبط با صنعت درو پنجره upvcو شیشه دو جداره و نصب آنها در قالب پکیج که قابلدسترس همگان در سایت قرار گرفته است، 30 مورد تدوین راهنمای اجرای نصب در و پنجره ساختمانی از جنس upvc در قالب تدوین نهایی با همکاری مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان، تدوین استاندارد مرتبط با لاستیکها و واشرهای از پیش شکلگرفته مورد استفاده در ساختمان انحصارا مرتبط با پنجرههای upvc با همکاری اداره استاندارد، راهاندازی سایت انجمن، برگزاری نمایشگاه تخصصی در و پنجره برای اعضا در سالن خلیجفارس، برگزاری دو همایش برای اعضا جهت هم اندیشی و آشنایی اعضا با یکدیگر، حضور در سمینارهای روز اسکان بشر، سمینار انبوهسازان و استفاده از منابع تولیدی استاندار صنعتی در پروژههای انبوهسازی و سمینار حقوق در صنعت ساختمان،حضور در همایشهای اعضای انجمن جهت ارزیابی و بررسی چگونگی قیمتگذاری برای پنجرهها، بررسی دستمزدها و اصلاح روشهای تولید، برگزاری دو نشست تخصصی ،بازدید از کارخانههای عضو انجمن به منظور هم اندیشی و بررسی عملکرد در اتخاذ تصمیم برای  بهبود راهکارهای مناسب روش تولید از لحاظ کمی و کیفی،حضور در نمایشگاه Tuyap ترکیه و Fenster bauw آلمان و نتیجه مذاکره جهت برگزاری کلاسهای آموزشی در آلمان و سوئیس و در آینده ایران در صورت تقاضای همکاران، بررسی شکایتهای ارائهشده به انجمن و تلاش برای حل و فصل آن حداقل بیش از 70 مورد ،جلسه با دکترشکرچی زاده، معاون وزیر و مدیر مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان ،جلسه با معاونت پژوهش و بهسازان و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با مهندس حاتم زاده، جلسه با کانون انبوهسازان کشور ،جلسه با انجمن تولیدکنندگان یراقآلات پروفیل و تجهیز کنندگان کارخانهها و کارگاههای تولید در و پنجره در ترکیه،جلسه با مدیران سازمان توسعه تجارت جهت حضور در نمایشگاه ساختمان 93 به صورت یکپارچه برای اعضای انجمن.

 جلالی پور خاطرنشان کرد: تمامی تلاشهای فوق نتیجه کار گروهی و اعضای هیئتمدیره بوده است.

در ادامه  آقای سید سعید ابن الرضا خزانهدار هیئتمدیره و مسئول کمیته مالی و قیمتگذاری، در مورد بیلان سالانه انجمن مواردی را ذکر کرد که همه اعضا در مورد گردش مالی سالانه ابراز رضایت کردند.

همچنین برای معرفی بازرسین اصلی و علیالبدل با حضور  کارشناسان  مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان قرعهکشی انجام شد و خلیل زاده با 21 رأی  و تاجری با 15 رأی  به عنوان بازرس اصلی و اسماعیلخانی به عنوان عضو علیالبدل انتخاب شدند. در پایان این گردهمایی نیز اعضا به پرسش و پاسخ پرداختند و برای  یک سال آینده این انجمن برنامهریزی کردند.

پیام ساختمان ضمن حضور در این گردهمایی و پوشش خبری آن اقدام به توزیع رایگان نشریه در میان اعضای انجمن «یو.پی.وی سی» نمود که مورد استقبال حاضرن قرار گرفت.