لیزینگ مسکنی قیمت ها را کاهش نمی دهد

شمار نشریه : 184

بهلول حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با  پیام ساختمان در مورد لیزینگ مسکن با بیان این مطلب که بنگاه های  ساختمانی می تواند رونق را وارد ساخت و ساز و در نهایت مسکن کنند،گفت:  تشکیل شرکت های لیزینگی می تواند در بخش مسکن کارآمد باشد.

نماینده مردم میانه تصریح کرد: کار شرکت های لیزینگی مسکن همانند کار سابق بانک برای تامین مالی ساخت و ساز است و مطمئنا در کاهش قیمت مسکن تاثیری نخواهند گذاشت .

وی تاکید کرد: اگر دولت می خواهد برای اقشار کم درآمد با این شرکت های لیزینگی مسکن تهیه کند موفق نخواهد بود اما اگر در نظر دارد ساخت و ساز را در کشور  غنا بخشد می تواند به این شرکت ها امید داشته باشد .

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با اجرای لیزینگ مسکن کمکی به خانهدار شدن اقشار ضعیف و کم درآمد صورت نمیگیرد، افزود: تاکنون مسئولیت تامین اعتبار برای ساخت و  ساز مسکن و فراهم کردن زمینه صاحبخانه شدن مردم بانکها و تسهیلات بانکی بوده که در صورت تشکیل شرکتهای لیزینگی این وظیفه به این شرکت ها واگذار میشود بنابراین تغییری در قیمت ها بوجود نمیآید.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که مستحقان واقعی با این روش هرگز نخواهند توانست خانه تهیه کنند گفت: اگر در تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد نتوانیم کاری کنیم یعنی در  حقیقت کاری انجام نشده است زیرا اقشار پردرآمد و متوسط جامعه در تامین مسکن مشکل عمده ای ندارند .

وی در نهایت تاکید کرد: لیزینگ مسکن رونق بخش بازار مسکن و ساخت و ساز است و اگر هدف از این کار  تامین خانه برای دهک های پایین جامعه است این امر موثر نخواهد بود.