هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

روز بتن"شانزدهم مهرماه برگزار می‌شود

انجمن بتن ايران ، مطابق روال سالهاي گذشته، روز شانزدهم مهرماه را به عنوان "روز بتن" برگزار میکند و برنامه هاي ويژه اي را در آن روز به اجراء مي گذارد . معرفي طرح هاي بتني برتر كه تا پايان سال 1392 به بهره برداري رسيده اند ، يكي از مهمترین برنامه هاست  که اين طرح ها براساس ضوابط علمي و معيارهاي اجرايي توسط هيات داوران انتخاب مي شوند.

به گزارش پیام ساختمان به نقل از انجمن بتن ایران زمينه هاي مختلف اين طرح ها عبارتند از:

ساختماني: عمومي، مسكوني، صنعتي

پل ها و تونل ها: راه، آزاد راه، راه آهن، قطار شهري

سازه هاي آبي: سدها ، تونل هاي آب بر، تاسيسات آبرساني

سازه هایي كه در آنها نوعي نوآوري در ساخت و تكنولوژي بتن به كار گرفته شده باشد.

سازه هايي كه به نوعي صرفه جويي در حامل هاي انرژي، مخصوصا جلوگیری از آلوده ساز هاي محيط زيست در آنها مورد توجه قرار گرفته باشد.

بر اساس این گزارش معيارهايي كه درانتخاب طرح ها مدنظر قرار خواهند گرفت عبارتند از:

نوآوري درطراحي و ساخت، نوآوري در تكنولوژي بتن ، زيبايي و هم آهنگي سازه با معماري،  خلاقيت، دقت و مهارت خاص به كار گرفته شده در انجام طرح .

انجمن بتن ایران در پایان از كليه سازمانها و شركتهاي دست اندركار ساخت و ساز در سراسر كشور، كه علاقمند به ارائه طرحهاي خود هستند، دعوت به عمل میآورد خلاصه اي از طرح هاي خود را تا 15 مرداد 1393 به دفتر انجمن ارسال کنند تا ترتيب شركت آنها در برنامه داده شود. متعاقباً هيات داوران از دست اندركاران طرح هايي كه مشخصات اوليه را دارا باشند دعوت به عمل خواهد آورد تا اطلاعات جامع تري را براي انتخاب نهائي در اختيار انجمن قرار دهند.