هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خطر افت کیفیت مصالح

گروه ساختوساز: مصالح غیراستاندارد، نظارت صوری و غیرمسئولانه، اجرای غیر صحیح و... مجموعهای از عواملی هستند که میتوانند زنجیره یک ساختمان غیراستاندارد را کامل کنند. با وجود اطلاع متولیان صنعت ساختمان و وعده و وعیدهای امیدوارکننده همچنان اوضاع تغییر نکرده و فرصتطلبها را در بهترین وضعیت قرار داده است. متأسفانه در کشور ما تمام این عوامل را میتوان یکجا مشاهده کرد. در ادامه سلسله گزارشهای پیام ساختمان از پروژههای ساختمانی سطح شهر به سراغ مالک پروژهای رفتهایم که معتقد است ریشه بخش اعظم ناهنجاریهای صنعت ساختمان ما مشاوران املاک هستند.

پیش به سوی موتور جوش چینی

جلوی ساختمان یک موتور جوش با صدای ناخراشیده اش در حال کار کردن بود. داخل ساختمان شدم و پس از معرفی نشریه پیام ساختمان از کارگران خواستم مالک ساختمان را معرفی کنند. طبقه اول مالک ساختمان بالای سر جوشکار نشسته بود و مشغول بررسی کار او بود. از او در مورد صدای موتور پرسیدم که پاسخ داد: کار چین است، چون با توجه به قیمتها، جوشکاران یک راست به سراغ دستگاههای چینی میروند.

از وی در مورد کیفیت مصالح ساختمانی در بازار پرسیدم که پاسخ داد: کیفیت پایین برخی از مصالح صنعت ساختمان فاجعه است. مصالحی مانند سیمان که پر مصرفترین مصالح است، باید همواره مورد آزمایش قرار گیرند و کیفیت آنها تأیید شود.

هدفمندی یارانه و کیفیت مصالح

مالک ساختمان در ادامه در رابطه با عواقب ناشی از هدفمندی یارانهها در بخش تولید مصالح ساختمانی به نکته ظریفی اشاره کرد: «هر زمان که قیمت حاملهای انرژی اضافه شود و هزینههای تولید مصالح افزایش یابد، به دلیل اینکه تا یکی، دو ماه کارخانهها اجازه گران کردن مصالح را ندارند، از کیفیت آن میکاهند؛ بنابراین در ابتدای اجرای این طرح، خطر افت کیفیت مصالح وجود دارد مگر اینکه همزمان با اجرای طرح و گرانی تولید، قیمتهای جدید مصوب شود. 

وی ادامه داد: همین الان که برای خرید مصالح ساختمانی به مصالح فروشیها مراجعه میکنیم، عنوان میکنند که تمام شده و نداریم. اما واقعیت این است که چون فروشنده از گرانی مصالح در آینده نزدیک با خبر است، ترجیح میدهد مصالح را انبار کند تا به محض گرانی با قیمت بیشتر بفروشد. در شرایط لازم است دولت بر این فروشندگان نظارت بیشتری داشته باشد.

 زمین خالی بهتر از ساختمان کلنگی

از او پرسیدم که برای ساختمانسازی ساختمان کلنگی را ترجیح میدهد یا زمین را که گفت: برخی از مصالح در ساختمانهای کلنگی قابل بازیافت و استفاده است اما مشکلات خاص خود را دارد. مثلاً حداقل یک ماه زمان نیاز است تا ساختمان تخریب و آوارهای آن جا به جا شود. قطعاً در این زمان هزینه کارگران سر به فلک میکشد. الآن مزد متوسط هر کارگر ساده روزانه 45 هزار تومان است. بنابراین بنده ترجیح می دهم که از زمین خالی شروع کنم تا اینکه طمع چند تا مصالح قدیمی را داشته باشیم . علاوه بر این ساختمانهای قدیمی دچار مشکلات ثبتی هستند و مدام باید در شهرداری و سازمان ثبت سرگردان شوم؛ البته در تهران زمین خالی کمتر پیدا میشود.

امان از مشاوران املاک

مالک ساختمان دل پُری از مشاوران املاک داشت و میگفت: خیلی از مشاوران املاک خودشان ساختوساز میکنند. پس از اتمام کار هم یک نفر معتمد را به عنوان صاحب ملک معرفی میکنند و با تعیین قیمت گزاف برای ملک، خریداران را به خرید آن ترغیب میکنند.

وی افزود: مشاوران املاک از ماهیت تمام ساختمانهای اطراف باخبرند. دقیقاً میدانند که فونداسیون این ساختمان چقدر استحکام دارد و تا چند طبقه ساختوساز را میتواند تحمل کند. اگر دقت کرده باشید در تمام ساخت و سازها همواره یک مشاور املاک حاضر است و از ساختمان بازدید میکند. حتی باور کنید مشاوران املاک از تمام طرحهایی که در منطقه ارزش افزوده ایجاد میکند، با خبر هستند.

مالک ساختمان ادامه داد: در بسیاری از موارد که فروشندگان برای خانهشان نرخی تعیین میکنند، مشاوران املاک عنوان میکنند که ما میتوانیم ملک شما را بالاتر از نرخ پیشنهادی شما بفروشیم. در نهایت با قدرت بیان خوبی که دارند این کار را عملی میکنند.وی در پایان گفت: متأسفانه هیچ کس برنامهای برای مهار این قدرت مرموز در صنعت ساختمان ندارد در صورتی که بسیاری از آشفتگیها مربوط به همین قشر زحمتکش(!) است. به نظر من مهمترین سؤالی که از این پس نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزرا بپرسند این است که چه برنامهای برای مهار مشاوران املاک دارید؟