هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت دستگاه بارگذاری خاک

دانشجوی شیرازی موفق به ساخت دستگاه بارگذاری دینامیکی خاک شد .

رئیس بنیاد نخبگان فارس در خصوص دستگاه بارگذاری دینامیکی خاک گفت : اندازه گیری و کنترل کیفیت تراکم خاک در طرح های عمرانی از کاربردهای این دستگاه است .

خلفی نژاد افزود : کنترل کیفیت تراکم خاک بعد از عملیات غلتک معمولا با حفر گودال و تهیه نمونه خاک برای آزمایشگاه با صرف زمان زیادی همراه است .

حسام دهقان خلیلی دانشجوی مخترع شیرازی نیز در این رابطه  گفت: این دستگاه تراکم خاک را تعیین می کند و موجب صرفه جویی 80 درصدی در وقت و هزینه آزمایش می شود و از نظر نیروی انسانی نیز مقرون به صرفه است .

دستگاه بارگذاری دینامیکی خاک اسفند ماه پارسال به شماره 48792 در اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی کشور به ثبت ر سید