هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هدف ما مسائل مالی نیست

گروه ساختوساز: شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران با مدیریت انجمن ژئوفیزیک ایران و با حضور بنیانگذاران این موسسه و تعدادی از صاحبنظران داخلی و خارجی در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر امین عباسی، دبیر علمی کنفرانس در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: حدود 700 مقاله به دبیرخانه این کنفرانس واصل گردیده و از بین این مقالات بیش از 450 مقاله پذیرفته شده است که بیش از 130 مقاله در زمینه زلزلهشناسی، حدود 90 مقاله در زمینه لرزه شناسی، بیش از 95 مقاله در زمینه اکتشاف غیر لرزهای و بیش از 90 مقاله هم در زمینه فیزیک فضا بوده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این مقالات جنبه کاربردی به خود میگیرند، گفت: یکی از اهداف این کنفرانس ظهور دستاوردهای کنفرانس در صنعت میباشد. خوشبختانه بیش از 30 درصد مقالات تخصصی ما به ویژه در زمینههای اکتشافی مانند نفت و معادن کاربرد فراوان در کشور دارند  و انتظار داریم شرکتهایی هم که در این همایش حضور دارند، از ارائهدهندگان مقالات نهایت استفاده را ببرند. عباسی با بیان اینکه خوشبختانه شرکتهای تخصصی ژئوتکنیک از کنفرانس استقبال خوبی داشتهاند، افزود: بیش از 10 سازمان و دستگاه دولتی اعلام همکاری کردهاند؛ هر چند از نظر مالی تاکنون کمک چندانی به کنفرانس نشده است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه قیمت غرفههای حاضر در کنفرانس چقدر است، گفت:  در سال 91 غرفههای همایش قیمتی در حدود 3 تا 5 میلیون تومان داشتند و امسال قیمتها بین5/3 تا 6 میلیون تومان بود. هدف ما بحث مالی نیست بلکه ارتقای این دانش است.