نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خودمان را به خواب خرگوشی نزنیم

گروه ساختوساز: به مناسبت هفدهمین سالروز تأسیس شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، روسای پیشین این شرکت و تنی چند از معماران و مشاوران با موضوع بازآفرینی محدودهها و محلات هدف برنامههای بهسازی  و نوسازی شهری برگزار شد.

برنامههای شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در ابتدای این مراسم محمد سعید ایزدی، مدیرعامل شرکت، مادر تخصصی عمران و بهسازی به بیان برنامهها برای نوسازی و بهسازی شهرها پرداخت و گفت: یکی از مهمترین اقدامات ما همراستا کردن سیاستها و برنامههای دستگاههای مختلف است و در همین رابطه تفاهمنامههایی با سازمان بهزیستی، شهرداری، بسیج سازندگی، انجمن مطالعات زنان و... داشتهایم و امیدواریم تا در نهایت به ارتقای کیفیت محیطی در شهرها بینجامد.

وی افزود: دومین برنامه مهم ما تدوین منابع مالی در بافت فرسوده است که این آییننامه به تصویب دولت رسیده است تا طرق مختلف تأمین منابع را پیش ببریم و پیشبینی میشود تا سه ماه آینده اولین صندوق زمین و ساختمان تأسیس و راهاندازی شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مهمترین محورهای کاری ما عملیاتی کردن و حرکت در راستای طرح جامع مسکن است؛ بدین ترتیب ما از طریق اسکان پایا، مسکن اجتماعی و مسکن مشارکتی میخواهیم نقش خودمان را در این طرح ایفا نماییم. همچنین در نظر داریم. پروژههای محرک توسعه را با محوریت شهرداری و حمایت دولت پیش ببریم؛ علاوه بر این برای رونق ساختوساز در بافت فرسوده با سازمان ثبت اسناد و همچنین سازمان ملی زمین و مسکن نشست مشترکی برگزار کردیم تا املاک تعیین تکلیف شوند.

احساس گناه میکنیم

در ادامه این مراسم حاضران سؤالاتی را از وزیر راه و شهرسازی مطرح کردند. یکی از مدعوین گفت: به عنوان یک مهندس مشاور هم با شهرداری ارتباط داشتهام و هم با دولت. واقعیت این است که شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی هنوز با اهدافی که ترسیم کرده فاصله دارد. یعنی تاکنون حجم عمده کارهایی که برای ساختوساز در بافت فرسوده به ما داده میشود، اغلب تجاری بوده که در پایان به جای پول نقد به ما مغازه و املاک تجاری میدهند. همین امر باعث شده که ما مهندسان مشاور،گاهی احساس گناه کنیم،  چرا که این کار با اهداف ما در تضاد است و به نظر نیازمند یک بازنگری است.

یکی دیگر از مدعوین با انتقاد از سازمان میراث فرهنگی گفت: در برخی موارد مرمت و نوسازی خانههای تاریخی باعث حرکت آنها به سمت تجاری شدن و حتی ساخت هتل پیشرفته و بساز و بفروشها بسیار از این کار استقبال میکنند. لطفاً با همکاری میراث فرهنگی تدابیری برای بهبود وضعیت اندیشیده شود چرا که به ما میگویند: «به شما ربطی ندارد.» در این هنگام یکی از مدعوین گفت: اگر واقعاً مشاوری احساس گناه کند، این به عملکرد خودش باز میگردد. باید خویشتنداری میکرد و این کار را از ابتدا شروع نمیکرد.

یکی دیگر از مدعوین با بیان اینکه برخی مالکان به دلیل زیادهخواهی جلوی تجمیع پلاکها را میگیرند، گفت: از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی میخواهم که این مشکلات را حل کنند و اجازه ندهند که بافت فرسوده قربانی زیادهخواهی یک مالک شود.

دولت زیرساختها را تأمین کند

در ادامه این مراسم عباد الله فتح الهی، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: در تمام نمونههای موفق از نوسازی همکاری دولت و شهرداری برقرار بوده است. باید فکری جدی به حال ساکنان قدیمی شهر تهران شود. مردم بافت تاریخی عودلاجان چه گناهی کردهاند که باید خانهشان با متری 5/1 میلیون تومان خریداری شود؟ درحالیکه با این پول حتی در حاشیه تهران هم نمیتوانند صاحبخانه شوند.

وی افزود: تاکنون بخش اعظمی از بافتهای فرسوده تهران نوسازی شده است. اگر در گذشته خانهها دو طبقه بودهاند، الآن به چهار تا شش طبقه رسیدهاند. متأسفانه علیرغم نوسازی صورت گرفته به دلیل عدم تأمین زیرساختها توسط دولت، کیفیت زندگی آنها تغییر نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: همین مسئله باعث شده که ما بخش عظیمی از بودجه پروژههای عمرانی را به تأمین  زیر ساختهای بافت فرسوده  اختصاص بدهیم.

نوسازی باید خواست اجتماعی شود

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در ادامه این مراسم با بیان اینکه به دنبال این هستیم که نوسازی در بافت فرسوده را تبدیل به یک خواسته اجتماعی کنیم، گفت: خواست اجتماعی چیزی جز مداخله قانونمند ساکنان در محیط زندگی خودشان نیست.

وی با بیان اینکه در بسیاری از شهرها وضعیت معماری نگران کننده است و نباید خودمان را به خواب خرگوشی بزنیم، خطاب به رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: نوسازی با افزایش تراکم غیرمنطقی راه حل درستی نیست و قطعاً کیفیت زندگی را کاهش میدهد.

وی خاطرنشان کرد: نظام درآمد شهرداریها باعث شده که تمام فرصتهای آینده زیست شهری به فروش گذاشته شود و ما باید این مسائل را به بحث بگذاریم.

وام نوسازی بافت فرسوده افزایش نیافته است

وزیر راه و شهرسازی در پایان این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه آیا وامهای بافت فرسوده اضافه میشود، گفت: هفته جاری جلسهای با رئیس بانک مرکزی داریم، تا عملکردش را ارزیابی کنیم و اگر مشکلی وجود داشت آن را بر طرف کنیم. فعلاً همان تسهیلات قبلی است و افزایش پیدا نکرده است؛ البته بنده درخواست افزایش این وام را دادهام.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار پیام ساختمان مبنی بر اینکه نظرتان در رابطه با اجرای مالیات بر خانههای خالی چیست، گفت: خوشبختانه هنوز چیزی تصویب و ابلاغ نشده است. معلوم نیست که اجرای این قانون به نفع بازار مسکن باشد.

 آخوندی در پاسخ به این سؤال که چه برنامهای برای کنترل بازار مسکن دارید، گفت: به نظر من عرضه در حال حاضر خوب است و نیازی به کنترل فیزیکی ندارد.

وی در خصوص تخلفات تعاونیهای مسکن مهر هم گفت: تعاونیها از نظر ما بخش خصوصی محسوب میشوند و در واقع توسط اعضاء انتخاب شدهاند . اگر تخلفی هم هست باید خودشان رسیدگی کنند و حداکثر اینکه به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مراجعه کنند نه به وزارت راه و شهرسازی.

وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش نرخ اوراق مسکن گفت: باید میزان عرضه را افزایش دهیم زیرا هر نوع مداخله دولت وضعیت آن را بدتر میکند؛ بنابراین من به دنبال افزایش عرضه اوراق هستم. وی درباره خرید و فروش مسکن مهر اظهار داشت: یک مرحله از این مصوبه ابلاغ شده که مرحله بعدی آزادسازی خرید و فروش است، اما اکنون نمیتوان زمان خاصی برای آن اعلام کرد.

دکتر آخوندی در پاسخ به این سوال که میزان اجارهبها چقدر افزایش پیدا کرده است، گفت: میزان اجاره خانه تنها هشت درصد افزایش داشته است.