تاثیر مرحله دوم هدفمندی بر صنعت ساختمان

شمار نشریه : 184

*سید سجاد موسوی:

هدفمندی یارانهها یکی از خبرسازترین طرحهای اقتصادی کشور بوده که موافقان و مخالفان زیادی دارد. مرحله اول اجرای این طرح در دولت دهم در حالی اجرا شد که به عقیده کارشناسان مسائل اقتصادی مشکلات زیادی برای صنعت به وجود آورد. دولت تدبیر و امید هم قصد دارد مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها را اجرایی کند. پیام ساختمان در گفتگو با اعضاء انجمنهای صنفی صنعت ساختمان که درگیر امر تولید نیز هستند، به بررسی جوانب مختلف تأثیر هدفمندی بر صنعت ساختمان پرداخته است.

ساختوساز گران میشود

ابوالفضل علیآبادی، عضو هیئتمدیره انجمن پیمانکاران استان تهران با بیان اینکه اجرای این طرح از ابتدا برای کمک به درآمد دولت بوده است، گفت: قطعاً بخشهای مختلف ساختمان از جمله پیمانکاران از تاثیرات مرحله دوم طرح بینصیب نخواهند ماند.

وی افزود: با اجرای فاز دوم هدفمندی، هزینه تولید مصالح ساختمانی افزایش مییابد و بسیاری از تولیدکنندگان برای اینکه مشتریان خود را در بازار از دست ندهند، مجبورند قیمتها را چندان تغییر ندهند و از طرفی برای جبران هزینههای ناشی از گرانی سوخت رو به کاهش کیفیت بیاورند. همچنان که در مرحله نخست اجرای هدفمندی یارانهها کیفیت مصالح ساختمانی به شدت کاهش پیدا کرد و عرضه و تقاضا مختل شد.

علیآبادی با اشاره به اینکه اجرای این طرح اثرات مطلوبی برای جامعه پیمانکاران هم ندارد، به پیام ساختمان گفت: جامعه پیمانکاری با یک نوع رکود کاری مواجه است و وقتی که قیمتها بالا برود، توان پیمانکاران برای اجرای پروژههای جدید کاهش مییابد؛ بنابراین دولت باید اتفاقات بعدی را پیشبینی کرده و  برای تمام اثرات هدفمندی برنامه داشته باشد.

وی ادامه داد: شکی نیست که با نوسازی ماشینآلات تولیدی، میزان مصرف انرژی کاهش مییابد و همین امر در کاهش هزینهها بسیار موثر خواهد بود اما سؤال این است که سرمایه خریداران ماشینآلات باید از کجا تأمین شود؟ متاسفانه وامها سابقه درخشانی ندارند و چرخهای به وجود آورند که وامگیرنده به دلیل نبود فضای کسبوکار مناسب، برای پرداخت آن دچار مشکلات فراوانی میشود، همانگونه که سالها تجربه این موضوع در جامعه پیمانکاری بیفایده بوده است و زمینه رشد آنها را فراهم نکرده است؛ بنابراین اعتقاددارم صرف دادن تسهیلات بیفایده است و دولت باید راهحلهای نوینی در پیش بگیرد.

عضو هیئتمدیره انجمن پیمانکاران استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: مشکل صنعت امروز نبودن بازار فروش محصولات است و دولت باید قواعدی را پیشبینی کند که زمینه فعالیت و مبادله بیشتر فراهم شود. علاوه بر این در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، صدور خدمات فنی- مهندسی میتواند روح تازهای در کالبد شرکتهای فنی و مهندسی بدمد. امری که در سالهای اخیر با یک سیر نزولی همراه بوده است.

رونق کسبوکار

اسفندیار سلطانی، عضو هیئتمدیره کانون سراسری انبوهسازان نیز با بیان اینکه اگر قانون هدفمندی یارانهها به درستی اجرا شود، مشکلی نخواهیم داشت، گفت: در شرایط حاضر باید دولت از تولیدکنندگان و کسانی که میتوانند باعث رونق صنعت ساختمان شوند، حمایت کند اما متأسفانه تولیدکنندهها نمیتوانند از بانکها تسهیلات بگیرند و بانکها بیشتر درگیر موضوعات حاشیهای هستند.

وی با بیان اینکه صرفا کمک مالی دولت به تولید کنندگان چاره کار نیست و از طرفی وجدان کاری حکم میکند که تولیدکنندگان در مرحله دوم اجرای هدفمندی کیفیت کارشان را کاهش ندهند، گفت: متأسفانه هم رکود داریم و هم تورم. اگر هدفمندی یارانهها باعث ایجاد تورم در جامعه شود اما از طرفی رکود بر صنعت ساختمان حکمفرما نباشد، وضعیت نامطلوبی برای تولید کنندگان و جامعه حاصل نمیشود. بدین معنی که به جای اینکه تولیدکننده تولیداتش را در حجم کم با سود بالا بفروشد؛ با حمایت دولت به خاطر اطمینان از بازار فروش با سود کم و تعداد بالا اقدام به فروش محصولاتش میکند. مجلس شورای اسلامی هم لازم است اجرای قانون را پیگیری کند چرا که مرحله اول سردرگمی زیادی در صنعت به وجود آورد.

سلطانی خاطرنشان کرد: صدور خدمات فنی و مهندسی میتواند صنعت ساختمان را از رکود خارج کند اما به شرط اینکه دولت از آن حمایت کند. در زمان آقای نیکزاد یکی از تولیدکنندگان دو کامیون شیرآلات به کشورهای همسایه صادر کرد اما اجناسش توقیف شد و از طرف دولت مورد حمایت واقع نشد؛ بنابراین اگر صدور خدمات فنی و مهندسی با تأمین زیرساخت و حمایتهای دولت صورت بگیرد، شرکتهای تولید کننده خدمات فنی و مهندسی با تمام ظرفیت کار میکنند و کسبوکار شرکتهای صنعت ساختمان کشور تا حدود زیادی رونق میگیرد. اما در شرایط حاضر هر کدام از شرکتها که برای صدور خدمات، فنی و مهندسی به کشورهای همسایه اقدام کردند، به نوعی نقرهداغ شدند و برگشتند.

فرمول خدمات فنی مهندسی بخریم

ابوالحسن رامین فر، عضو انجمن کارفرمایان صنعت ساختمان هم در این رابطه به خبرنگار ما گفت: متأسفانه دولت نگاه ملی به تولید کننده صنعت ساختمان ندارد و تا زمانی که دولت نپذیرد ساختمان سرمایه ملی است، نمیتواند برای آن برنامهریزی کند.

رامین فر با اشاره به اینکه؛ برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به تولیدکنندگان در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها لازم است، دولت نگاه ملی به صنعت ساختمان داشته باشد، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات هدفمندی یارانهها این است که شیوه آن مطابق قانون اجرا نمیشود چرا که قرار بود بخشی از عواید آن در تولید هزینه شود اما این کار عملی نشد و همین مسئله عامل گرانی مصالح ساختمانی شد.

وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه نوسازی ماشینآلات ساختمانی چقدر  در کاهش هزینههای تولید و بهرهوری موثر است، گفت: دولت میتواند با کمک مالی خرید ماشینآلات کم مصرف به تولیدکننده کمک کند و به گونهای پول را از آنها بگیرد که دچار مشکل نشوند. متأسفانه با اجرای مرحله دوم مانند مرحله اول قیمتها روزبهروز گران تر میشود و کیفیتها کاهش مییابد. علاوه بر این صرف نوسازی ماشینآلات گره را باز نمیکند. ماشینآلات چینی زیادی در بازار وجود دارد که اصلاً کار کارشناسی در رابطه باکیفیت آنها صورت نمیگیرد؛ بنابراین نباید از چاله دربیاییم و در چاه بیفتیم. ما میتوانیم به جای خرید ماشینآلات خدمات فنی - مهندسی بخریم چون مؤسساتی هستند که فرمول ساخت و تولید ارائه میکنند.

عضو انجمن کارفرمایان صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: در صورتی میتوانیم در صدور خدمات فنی- مهندسی موفق باشیم که استاندارد تولید خودمان را به استاندارد جهانی برسانیم تا از محصولات ما استقبال کنند و دولت هم باید در این زمینه کمک کند.