هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عملکرد متولیان بافت فرسوده را پیگیری می‌کنیم

گروه ساخت و ساز: نشست شوراي هماهنگي مديريت بحران کشور با حضور کارگروه هاي 14 گانه در سالن شهید رجایی وزارت کشور برگزار شد. در این جلسه گزارش عملکرد کارگروهای تخصصی بهداشت و درمان، حملونقل و شریانهای طبیعی، همچنین مقاوم سازی و نوسازی زیرساختهای امدادی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در این نشست برخی کارگروهای 14گانه به بیان مشکلات و تنگناها در این زمینه پرداختند. بیتاللهی، نماینده کارگروه زلزله با بیان اینکه وظایف کارگروهها در هم تنیده است، گفت: از ریاست سازمان مدیریت بحران، خواستار فراهم کردن تمهیداتی برای ایجاد ارتباط هر چه بیشتر کارگروهها هستیم.

وی با بیان اینکه کاگرگروهها از نظر مالی با مشکلات زیادی مواجه هستند، خطاب به رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: کارگروهها بازوی مدیریت بحران هستند و پویایی آنها پویایی شماست.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی از مسئولان و متولیان زلزله، گفت: متاسفانه بعضی از متولیان ما در خواب غفلت به سر میبرند و شاید با بروز زلزله ای خفیف و بدون خسارتی در تهران بیدار شوند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز در این نشست، با بیان اینکه تمامی دستگاههای اجرایی مدیریت بحران باید به صورت مستقل و مداوم وظایف خود را رصد و پیگیری کنند، گفت: مدیریت بحران در سالهای مختلف شاهد اتفاقات گوناگون بوده است و دستگاههای اجرایی باید در هر لحظه آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث داشته باشد.

اسماعیل نجار درخصوص بحث آموزش نیز بیان داشت: آموزش باید از سطوح مختلف به خصوص از سطوح پایینتر یعنی از مردم شروع شود تا آنها نیز بتوانند در بحث بحران عملکرد خوبی داشته باشند.

رييس شوراي هماهنگي مديريت بحران کشور اضافه کرد: زلزله در کشور اتفاق مي افتد و باعث تخريب ساختمانها مي شود، اما سوال اينجاست که آيا همه اين ساختمان ها مربوط به 60 سال گذشته اند يا اينکه در سالهای اخیر براساس مجوز و با نظارت دستگاه هاي مربوطه بنا شده اند، بالاخره متولي ساخت و ساز در کشور کيست؟

معاون وزير کشور با تاکيد بر اينکه هيچ منطقي نميگويد که کار دست ما و هزینه مربوط به آن در دست ديگران باشد، افزود: از دوره دولت قبل اين بودجه در اختيار معاونت راهبردي قرار گرفته و در دولت فعلي نيز اين بودجه همچنان در اختيار اين معاونت است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار پیام ساختمان که چه برنامهای برای نوسازی بافت های فرسوده دارید، گفت: متولی بافت فرسوده وزارت راه و شهرسازی و شهرداری است که تا به حال اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است. مدیریت بحران متولی مستقیم آن نیست اما به دنبال پیگیری اقدامات متولیان در بافت فرسوده است.

رييس شوراي هماهنگي مديريت بحران کشور با بیان اینکه بخشی از عملکرد متولیان در بافت فرسوده به امکانات کشور بستگی دارد، گفت: رسانهها  با فرهنگ سازی در بین مردم میتوانند فرایند نوسازی را تسریع کنند.

وی همچنین درباره نحوه پیشگیری قبل از وقوع بحران، گفت: اصلی ترین موضوع در مدیریت بحران، پیشگیری است و قرار نیست که فقط دنبال کشیدن مردم از زیر آوار باشیم، مردم هم باید اصول پیشگیری را مد نظر قرار دهند.

او ادامه داد: برخی از مردم عنوان میکنند که سرمایه ما برای کیفیسازی ساختمان کافی نیست، در حالی که اگر قرار است 120 متر ساختمان بیکیفیت ساخته شود، میتوان همان ساختمان را با مساحت 100 متر با افزایش کیفیت و رعایت آیین نامه 2800 ساخت. در این زمینه نیز نقش رسانهها در فرهنگسازی غیر قابل انکار است.