هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لیزینگ مسکن با وام 50 میلیونی

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی از راهاندازی طرح لیزینگ مسکن از 2 ماه آینده خبر داد و گفت: سقف پرداخت 50 میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن دسته اول میتواند در وهله نخست مناسب باشد.

حسین عبده تبریزی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان به راهاندازی طرح لیزینگ مسکن در هفتههای آتی که اوج نقل و انتقال مسکن است امیدوار بود، گفت: ماهیت لیزینگها اعطای تسهیلات به کالاهای بادوام مصرفی است، بنابراین مهمترین کالای با دوام مصرفی در ایران، همانا مسکن است. بنابراین اگر لیزینگی در کشور آمادگی داشته باشد که به خرید مسکن تسهیلات پرداخت کند میتواند راهگشای مناسبی برای خانهدار شدن متقاضیان باشد. عبده تبریزی تاکید کرد: نظر وزارت راه و شهرسازی که اتفاقاً طی یک نامه به بانک مرکزی نیز ارسال شده این است که پرداخت تسهیلات در طرح لیزینگ مسکن باید سقف داشته باشد و به گروههای هدف و برای خرید خانههای دسته اول صورت گیرد. وی در پاسخ به این سوال که چه میزان تهسیلات میتواند در این شرایط مناسب و مفید باشد گفت: فعلا در وهله اول میتوان سقف 50 میلیون تومان را مناسب دانست و راهاندازی آن تا دو ماه آینده تاریخ مناسبی است. به گفته وی، میتوان از ورود شرکتهایی که سابقه خوبی در لیزینگ کالاهای بادوام مثل خودرو داشتهاند، در بازار مسکن استقبال کرد.