هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تورم باعث مقاوم‌سازی خانه ها شد

محمد غرضی رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این مطلب  که  تورم موجب گرانی زمین، تخریب خانههای قدیمی و افزایش ساختوسازها در تهران شده است گفت:  این تورم موجب مقاوم سازی خانه ها در برابر زلزله شده است.

وی با اشاره به رشد مشارکت ساختوسازها، خاطرنشان کرد: این ساختوسازها برای مهندسان نیز خوب شده و هر که میخواهد زمین بسازد باید باجش را به ما بدهد! غرضي گفت: با توجه به رشد مشارکت در ساختوسازها میتوان منابعی تهیه کرد تا هزینههای مربوط به مطالعات زلزله از جمله شناسایی گسلها تامین شود. غرضی افزود: اراده ملی در این زمینه نیز وجود دارد و امیدواریم روزی فرارسد که برای زلزله گریه نكنيم و این مشکل را حل کنیم. وی در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر آمادگی ایران در برابر زلزله گفت: سواد پاسخگویی به این سوال را ندارم، هرچند کارهایی در این زمینه انجام شده است.

این مقام سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: بطور مثال شبکه لولهکشی گاز تهران طوری پیشبینی شده تا اگر زلزله آمد منجر به آتش سوزی نشود.

غرضی ادامه داد: ساختمانها از دهه 70 به بعد بیشتر در برابر زلزله مقاوم شدهاند؛ ساختمانهایي در منطقه چیتگر و دریاچه شهدای خلیج فارس ساخته شده که تا هشت ریشتر در برابر زلزله مقاوم است، اما کفایت نمیکند. وی گفت: مقاومت ساختمانهای تازه ساخت در برابر زلزله، خوب است اما ساختمانهای قدیمی در برابر زلزله خیلی آسيبپذير هستند.

غرضی از مهندسان خواست پای امضای خود در ساخت بناها بمانند و اصول مقاومسازی را رعایت کنند. غرضی با اشاره به 600 هزار عضو سازمان نظام مهندسی افزود: ساختمان ها روزبروز بهتر ساخته می شوند.