در حق مسکن مهر جفا شده است

شمار نشریه : 184

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد فروش اراضی مسکن مهرگفت: اگر دولت بتواند در عرضه مسكن مهر نظارت و کنترل دقیق داشته باشد این مورد مشکلی در بازار مسکن ایجاد نمیکند.

روح الله بیگی در گفت و گو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان اینکه این تصمیمات یک شبه و بدون کارشناسی بیان نشده است افزود: هر دولتی برای خود تدابیری دارد و این دولت نيز باید در آسیبشناسی طرح مسکن مهر کوشا باشد.

وی در ادامه گفت: در حق مسکن مهر جفا شده است البته این موضوع فی النفسه بد نبود، اما اينكه چقدر پاسخگوی اقشار ضعیف بوده قابل تأمل است .

این نماینده مجلس نهم با اشاره به افزایش قیمت زمینهای مسکن مهر در اثر فروش آنها گفت: هدف از اجرای طرح مسکن مهر این است که افراد کمدرآمد و نیازمند جامعه بتوانند از نعمت خانه برخوردار شوند، اما اگر قرار باشد قیمت واحدهای مسکونی مهر با قیمت مسکن در بازار آزاد برابری کند به هیچ وجه اتفاق خوشایندی نیست. وی با بیان این مطلب که همه فکر میکردند مسکن مهر تاثیر فراوانی بر قیمت اجاره و مسکن خواهد گذاشت گفت:  اما عملا چنین اتفاقي روي نداد، باید عدم موفقیت این طرح درکاهش قیمت مسکن ریشه یابی شود و این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که صرفکردن این همه اعتبار و تلاش و کوشش برای طرح مسکن مهر چه تاثیری بر قیمت بازار مسکن و اجارهبها داشته است.