هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بعید می‌دانم مردم از لیزینگ مسکن استقبال کنند

علی اکبر آقایی،  نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با یادآوری تجربه ناموفق لیزینگ خودرو با بهرههای بسیار بالا گفت: بعید می دانم مردم ديگر از لیزینگ مسکن استقبال کنند. مگر اینکه خدمات این شرکتها با بهره کم و قابل قبول، پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این مطلب که  هیچ کس از تسهیلات شرکتهای لیزینگی با 18 درصد بهره استقبال نمیکند، گفت: در شرایط اقتصادی فعلی کسی نمیتواند زیر بار این سودهای بالا برود و در این شرکتها سرمایهگذاری کند.

نماینده مردم سلماس در مجلس با بیان اینکه ساخت و سازهای دولتی عمدتاً با 4 درصد بهره صورت میگیرد و مردم در صورتی به استقبال شرکتهای لیزینگی خواهند رفت که اطمینان حاصل کنند این شرکت ها سود متعارفی داشته باشند. وي افزود: تا زمانی که این شرکتها تسهیلات خود را با بهره کم و قابل قبولی در اختیار مردم نگذارند، مورد استقبال قرار نمیگیرند و قیمت مسکن همچنان بالا خواهد رفت.