بعید می‌دانم مردم از لیزینگ مسکن استقبال کنند

شمار نشریه : 184

علی اکبر آقایی،  نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با یادآوری تجربه ناموفق لیزینگ خودرو با بهرههای بسیار بالا گفت: بعید می دانم مردم ديگر از لیزینگ مسکن استقبال کنند. مگر اینکه خدمات این شرکتها با بهره کم و قابل قبول، پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این مطلب که  هیچ کس از تسهیلات شرکتهای لیزینگی با 18 درصد بهره استقبال نمیکند، گفت: در شرایط اقتصادی فعلی کسی نمیتواند زیر بار این سودهای بالا برود و در این شرکتها سرمایهگذاری کند.

نماینده مردم سلماس در مجلس با بیان اینکه ساخت و سازهای دولتی عمدتاً با 4 درصد بهره صورت میگیرد و مردم در صورتی به استقبال شرکتهای لیزینگی خواهند رفت که اطمینان حاصل کنند این شرکت ها سود متعارفی داشته باشند. وي افزود: تا زمانی که این شرکتها تسهیلات خود را با بهره کم و قابل قبولی در اختیار مردم نگذارند، مورد استقبال قرار نمیگیرند و قیمت مسکن همچنان بالا خواهد رفت.