هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هشتاد میلیون کنتور هوشمند در ژاپن

براساس اعلام وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت کشور ژاپن و به نقل از سازمان بهرهوري ايران، نصب کنتورهای هوشمند در 10 شرکت برق این کشور تا هشت سال آینده تسریع خواهد شد. نصب کنتورهای هوشمند در شرکت برق توکیو (TEPCO ) در سال 2020، شرکت برق کانسای (Kepco) و شرکت برق چوبو (Chuden) در سال 2022، شرکت برق اوکیناوا (OPEC) در سال 2024 و شش شرکت دیگر در سالهای آتی به پایان خواهند رسید.

در حال حاضر نیز شرکت برق توکیو حدود دو میلیون کنتور نصب نموده است و انتظار میرود تکمیل و راهاندازی 27 میلیون کنتور هوشمند در این ناحیه یک سال زودتر از برنامه زمانبندی به پایان برسد. نصب کنتورهای هوشمند در این ناحیه با همکاری شرکتهای توشیبا و Landis+Gyr انجام خواهد شد.

همچنین اخیرا شرکت آمریکایی Itron اعلام کرده است شرکت برق چوبو، سومین شرکت برق بزرگ ژاپن، نرمافزار شبکه هوشمند این شرکت را برای جمعآوری اطلاعات اندازهگیری 10 میلیون کنتور هوشمند به کار خواهد گرفت. استقرار نرمافزار جمعآوری داده شرکت Itron، توسط شرکت میتسو بیشی الکتریک (MELCO) انجام خواهد شد و اطلاعات جمع آوری شده از روترها و کنتورهای هوشمند در سیستم مدیریت دادههای اندازهگیری مجتمع میگردد.

مدیر پروژه نصب کنتورهای هوشمند چو بو و معاون مدیر عامل شرکت میتسو بیشی الکتریک اعلام کرده است به دلیل مقیاس پذیری و بلوغ سیستمهای شرکت Itron، تصمیم به همکاری با این شرکت گرفته است و مشتاقانه در انتظار همکاری با یک شرکت پیشرو بمنظور بهرهگیری از مزایای اندازهگیری هوشمند در مقیاس بزرگ میباشد. در حال حاضر نیز شرکت Itron بخش عظیمی از بازار ژاپن را مطابق با توافقات انجام شده با شرکت پاناسونیک در سال 2012 در اختیار دارد و این دو شرکت در حال توسعه بکارگیری کنتورهای هوشمند در شرکت های برق این کشور میباشند.