هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاهش 46 درصد حجم روان آب ها

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به کاهش 23 درصدی میزان بارش در سال گذشته، گفت: حجم روان آب های موجود در سطح کشور نیز به همین دلیل حدود 46 درصد کاهش یافته است.

حمیدرضا جانباز در همایش معاونان بهره برداری صنعت آب و فاضلاب کشور در خرم آباد، با اشاره به افت آب سفره های زیر زمینی و کاهش بارندگی سال های اخیر، افزود: حجم روان آب های سطحی و موجود در کشور به دلیل تداوم کاهش بارش های فصلی، امسال کاهش بیشتری خواهد داشت.

وی اظهار کرد: به همین دلیل در سال جاری 17 کلانشهر و 517 شهر کشور با مشکل کم آبی مواجه هستند که یکی از اقدامات محوری شرکت آبفا، اجرای طرح ها و برنامه هایی با هدف رفع مشکل آبی موجود در این مناطق است.