شرکت های داخلی آزادگان جنوبی را توسعه می دهند

شمار نشریه : 184

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درخصوص نحوه توسعه میدان آزادگان جنوبی پس از کنار رفتن چینی ها از این پروژه ها، گفت: میدان مشترک آزادگان جنوبی با توان داخلی توسعه می یابد.

رکن الدین جوادی اظهار داشت: طرح توسعه میدان آزادگان شمالی 70 درصد پیشرفت داشته و کار سایر میادین حوزه غرب کارون نیز ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره وضعیت توسعه فازهای پارس جنوبی نیز گفت: براساس برنامه زمان بندی شده تا پایان سال جاری٨٠ تا ١٠٠ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می شود.

حکم خلع ید شرکت چینی(CNPCI) از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان در روزهای گذشته پس از طی مراحل حقوقی به طور رسمی به این شرکت ابلاغ شد.

پیمانکار چینی طرح توسعه میدان نفتی فوق عظیم آزادگان جنوبی (CNPCI) که پیشتر به دلیل وقت کشی در توسعه این میدان، از بیژن زنگنه وزیر نفت کارت زرد گرفته بود، با پایان مهلت 90 روزه وزارت نفت و ادامه روند نامطلوب فعالیت در این میدان، به طور رسمی خلع ید شد.