هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ضرورت انتقال گاز ایران به پاکستان

معاون بازرگانی و امور بینالملل وزارت نفت با اشاره به سفر اخیر نواز شریف، نخست وزیر پاکستان به ایران گفت: از نظر سیاسی هر دو کشور به دنبال اجرایی کردن خط لوله  IP هستند و بر ضرورت انتقال گاز ایران به پاکستان تاکید دارند.

علی ماجدی با اشاره به این که پاکستانیها خودشان باید مشکل تامین مالی ساخت لوله را حل کنند، افزود: پاکستانیها اذعان داشتند به دلیل تحریم نمی توانند فاینانس برای ساخت خط لوله جذب کننددر حالی که ما اعتقادی به موضوع تحریم نداریم چون در سالهای گذشته تحریم زیاد نبوده است.

وی درباره این که رسانه های پاکستانی مدعی اند ایران از جریمه ماهانه ٢٠٠ میلیون دلار تاخیر تکمیل خط لوله IP صرفنظر می کند، گفت:"اظهار نظر دراین زمینه هنوز زود است."

پاکستان در صورت عدم تکمیل خط لوله در خاک خود تا زمان ضرب الاجل ٣١ دسامبر ٢٠١٤ باید ماهانه ٢٠٠ میلیون دلار جریمه به ایران بپردازد. در قرارداد خرید و فروش گاز که بین ایران و پاکستان منعقد شده، بندی وجود دارد که بر لزوم اجرای این جریمه تصریح میکند.

مقامهای پاکستانی در حالی خواستار کمک ٢ میلیارد دلاری ایران برای ساخت خط لوله IP در خاک این کشور هستند که به گفته معاون بازرگانی و امور بینالملل وزارت نفت، ایران وظیفه ای در قبال تامین مالی ساخت خط لوله در پاکستان ندارد.

وی از پیشنهاد جدید پاکستانیها برای فعال شدن خط لوله IP خبر داد و گفت: در حال حاضر ایران منتظر دریافت پیشنهاد از سوی پاکستان است.

عراق بزرگترین خریدار گاز ایران می شود

علی ماجدی بیان اینکه براساس قرارداد اولیه روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز از ایران به عراق صادر شود، اظهار داشت: پس از تکمیل تاسیسات و تجهیزات خط لوله انتقال، صادرات گاز از ایران به عراق با انتقال روزانه پنج تا هفت میلیون مترمکعب آغاز می شود.

وی درباره مدت زمان صادرات گاز ایران به عراق، گفت: قرارداد صادرات گاز ایران به عراق 4 ساله منعقد شده بود ولی در توافقی که به تازگی بین وزیران انرژی دو کشور حاصل شد، زمان آن به 10 سال افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه مدت زمان کوتاه قرارداد مشکل عراقی ها است، افزود: طرف عراقی اعلام کرد باید قرارداد همزمان با تغییر دولت در این کشور تغییر کند و از نظر مقررات مشکل دارند البته آنها موافق این زمان هستند.

ماجدی بابیان آنکه میزان پیشرفت خط لوله انتقال گاز ایران به عراق در خاک ایران 80 درصد است، درباره زمان دقیق صادرات گاز به عراق، گفت: پس از تکمیل تاسیسات، تست خط لوله و نصب دستگاههای اندازه گیری گاز ایران قطعا تا پایان امسال یا اوایل سال آینده گاز از به عراق صادر می شود.