وزارت نیرو فعال در 40 کشور جهان

شمار نشریه : 184

قائم مقام وزیر نیرو به توان بالای صنایع و شرکت های ایرانی در اجرای پروژه های مختلف اشاره کرد و گفت: اکنون صنایع و شرکت های مرتبط با وزارت نیرو در 40کشور جهان، پروژه گرفته اند.

ستار محمودی در مراسم افتتاحیه پنجمین همایش ارتقای توان ارتقای داخلی اظهار داشت: کشورهای خارجی با تعارفات سیاسی به متخصصان ما پروژه نمی دهند و اگر آنها نتوانند خودشان را اثبات کنند به مناقصه های بین المللی دعوت نخواهند شد.

محمودی تاکید کرد: وزارت نیرو و کشور در زمینه طراحی، سربلند است و توفیقات فراوانی در طراحی نیروگاه ها، سدها، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و دیگر تاسیسات داشته است درحالیکه ما اوایل انقلاب، لولهها و تاسیسات بسیار ساده انتقال آب را از خارج کشور تامین می کردیم و الان در زمینه تاسیسات به خودکفایی صد در صد رسیدهایم.

محمودی تصریح کرد: وزارت نیرو درصدد است روند فرسایشی گذشته را سامان داده و تغییر جهت دهد و اقدامات این وزارتخانه در جهت توسعه توان داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم ها، حمایت از ساخت داخلی و تولید بومی، استانداردسازی فرآیندها و همچنین توسعه انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود.