هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بررسی کیفیت بنزین تولید پتروشیمی ها

سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی گفت: هفته آینده کیفیت بنزین تولید پتروشیمی ها در فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار بررسی می شود.

موید حسینی صدر اظهار داشت: فراکسیون محیط زیست برای بررسی مسایل مختلف زیست محیطی کشور با حضور معاون رییس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل جلسه خواهد داد.

تهاتر نفت با بنزین رد شد

مسئولان شرکت ملی نفت ایران در حالی اعلام میکنند که مخالف واردات بنزین هستند، تاکید میکنند: دلیل واردات بنزین را باید از شرکت ملی پالایش و پخش نفتی بپرسید که معاون وزیر نفت واردات بنزین را دارای توجیه اقتصادی اعلام میکند.

سید محسن قمصری در درباره جزئیات واردات بنزین با تاکید بر اینکه ایران نفت خام با بنزین تهاتر نمیکند، گفت: واردات بنزین از اواخر سال گذشته افزایش یافته و تاکنون هم ادامه دارد.

مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این سوال که واردات بنزین بر اساس کدام ردیف بودجه مالی انجام می شود؟ تصریح کرد: منابع مالی برای واردات بنزین توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی انجام شده و در واقع از درآمدهای این شرکت بنزین وارد میکنیم.