معماران و زلزله

شمار نشریه : 184

گروه معماری ودکوراسیون:

 نشست علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی با موضوع زلزله در ایران و ژاپن و نقش شهرسازان و معماران در جلوگیری از خرابیهای بعد از آن با حضور  معماران و جمعی از اساتید دانشگاه توسط  دکتر محمدمهدی محمودی معمار و پژوهشگر برگزار شد

 خانم میساتو اُداشیما، مدیر تدوین پروژه آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن (جایکا) در ایران درباره مطالعات خود درباره زلزله تهران گفت: جایکا سازمان مستقل همکاریهای بینالمللی در ژاپن است که نقش اصلی آن پشتیبانی از شیوههای جلب مشارکت مردمی و روحیه سازی به شکل میان و طولانی مدت در میان کشورهای مختلف است .

وی با بیان اینکه این سازمان در سال 1962 میلادی تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در  توکیواست، افزود: همکاریهای تکنیکال در رابطه با کم کردن خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حفاظت از محیطزیست و منابع آبی و کم کردن اختلاف بین شهر و روستا از فعالیتهای این سازمان است .به طور مثال حفاظت از محیطزیست بندر انزلی  و کم کردن اختلاف بین شهرها و روستاها از جمله اقداماتی است که جایکا انجام داده است.

مدیر تدوین پروژه آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن در پایان گفت: فعالیتهای جایکا را میتوان در سه مرحله مطالعات ابتدایی در رابطه با شهر تهران از سال 1999 تا سال2002 و مدیریت و جلوگیری از بلایای طبیعی از سال 2002 تا 2004 و عکسالعملهای سریع در اولین لحظههای بعد از زلزله مخصوصاً در ساعات اولیه زلزله، از سال 2007 تا سال 2010  و کم کردن خطرات احتمالی از ساختمانهای دارای حجم بالا  خلاصه کرد.

دکتر محمدمهدی محمودی نیز در باره  زلزله کوبه و سونامی شرق ژاپن و مقایسه آماری زلزلههای ایران و ژاپن گفت:آموزش زلزله و سونامی متفاوت است و معماران باید به مطالعه زمینشناسی نیز بپردازند و به قدرت آب توجه داشته باشند.

وی افزود:مسئولان باید به ساختوساز در کنار رودخانهها و دریاها توجه ویژهای داشته باشند و معماران باید روی سقف کاذب و پوشش نهایی سقف بیشتر کار کنند.

دکتر سیمین حناچی  نیز در باره مطالعاتی که در ایران در حوزه زمینشناختی و پهنه بندی زلزله انجامشده، گفت: آخرین مطالعات انجامشده در ایران گزارشی است تحت عنوان "تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی به منظور ارتقای ایمنی در برابر زلزله در تهران و تدوین سیاستها و راهبردهای مربوطه برای تهیه طرح جامع تهران" که در این گزارش به مبحثهای زمینشناختی و تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی اشاره شده است.

مهندس انوشه منصوری، عضو شورای فناوریهای نوین ساختمانی، بر اجرای سیستمهای سبک و نوین برای پیشگیری و مدیریت بحران بر اساس مطالعاتی که در شورای فن آوری های نوین ساختمانی انجامشده ، تاکید کرد . در ادامه نشست نیز« یاسوتو تاکه اوچی» ریاست جایکا گفت:سابقه همکاریهای ایران و ژاپن بیش از 50 سال است. وی افزود: باید از محیطزیست حفاظت بیشتری کرد و آموزش و اطلاعرسانی قبل از وقایع طبیعی و جلوگیری از اتفاقات بیشتر شود.