فن‌آوری مدرن

شمار نشریه : 184

استخری به شکل ویولن

گروه معماری و دکوراسیون:در جهان موسیقی به طور کل و برای ساز ویولن به طور خاص، نام "استرادیواریوس" بهترین سازنده ویولن،  دارای احترام و تقدس خاصی است. در اینجا صاحبخانه عشقش را به موسیقی و این ویولن نفیس قرن هفدهمی از یک زاویه کاملاً متفاوت نشان داده است.این استخر شنا دقیقاً در قالب فرم همان ویولنهای ساخت استرادیواریوس است که با دقت و ظرافت بسیار احداث گردیده و با حفرههای اف شکل، پل، زهها و زه گیر و یک زیر چانه به طور هنرمندانهای تکمیل شده است.

 

الوارهای چوبی در فضای خانه

خانه کوچک یک طبقه با یک بهارخواب در زمینی به عرض ۵ متر در شهر ملبورن واقع شده است.

هدف از بازسازی خانه، خلق فضای نشیمن و یک نهارخوری تازه بوده است. ناگزیر آشپزخانه و سرویس بهداشتی قدیمی جابهجا شدند تا نفوذ نور طبیعی به نشیمن و اتاقخواب اصلی تقویت گردد.دو اتاقخواب در سمت شرق خانه در مکان سابق خود نوسازی شدند. الزامات مهم از سوی کارفرما ساده بود و تنها احتیاج خاص وی یافتن مکانی برای سه پرده دیوارکوب (ملیلهدوزی) بود که مادرش برایشان دوخته بود.

مسئول طراحی از این پیشنهاد استقبال نمود و به جستجو در سنت ملیله دوزی و تکنیک های آن پرداخت و ایده به کار بردن همان طرح ملیلهدوزی مادر در طراحی کل خانه جدید به ذهنش خطور کرد و آن را با کارفرما در میان گذاشت و نهایتاً این طرح مورد موافقت واقع شد. تیر و ستونهای چوبی به عنوان نخ دوخت و دوز برای اتصال نشیمن جدید به خانه قدیمی مورد استفاده قرار گرفت، سپس پشت حیاط غربی تیرهای چوبی در نقطه شمالی به سمت هم همگرا شدند و به یک ستون بزرگ چوبی تبدیل شدند تا حالت یک قرقره نخی را ایجاد نمایند.

درون حیاط انتهای چوبها یک آینه تعبیه شد تا فضا را گسترش دهد و در عین اینکه تأسیسات ساختمان را پنهان مینماید حسی از فراخی فضا نیز ایجاد شود. الوارهای چوبی در نمای غربی حول یک نقطه چرخش پیدا نمودند تا برای فضای نشیمن سایه ایجاد کنند که البته به زودی با رشد گیاهان پوشیده خواهد شد.

 

جعبه خواب

کارتنخواب شنیدهاید؟ این ایده کمی با کارتنخوابی فرق میکند. برای جعبه بودن اتفاقاً باید آنقدر پولدار باشید که اگر پروازتان تأخیر داشت، یک Sleep Box را توی فرودگاه اجاره کنید و روی میز و صندلیهای فرودگاه نخوابید! این هتل موقت و کمجا و زیبا دوتا تخت دارد، به سیستم Wi-Fi  مجهز است و علاوه بر لامپ و پریز برق، برای چمدانهایتان به اندازهی کافی جا دارد.

باغچه سایبان

این ایده خلاقانه هم باغچه است هم سایبان! این سایبان، خارج و داخل خانه به پنجره وصل میشود و کمک میکند که افرادِ داخل پیادهرو، موقع بارندگی در امان باشند. همچنین وقتی یکی باغچه را آب میدهد، شیبِ باغچه کمک میکند که آب، از کنار دیوار پایین بریزد و عابران را خیس نکند. با نصب یکی از این سایبانهای خلاقانه، میتوانید هر گیاهی را دوست دارید داخل گلدانهای این باغچه بکارید و ضمناً یک سایبان داشته باشید که جلوی نور شدید آفتاب داغ تابستان یا بارش باران و برف روزهای سرد را بگیرد. باغچهی سایبان، یکی از برندههای مسابقهی طراحی رددات سال 2012 بوده است.

مبلمان کاغذی

این بسته مقوایی قرار است به یک مبلمان ساده، سبک و دوستدار محیطزیست تبدیل شود! ماده اولیه ساخت این مبلمان ابتکاری، کاغذ ReBoard است. کاغذی سبک، مقاوم و قابل بازیافت. استفاده از این کاغذ سبب شده است تا وزن این مبلمان حدود 80درصد کمتر از مبلمانهای کاغذی مشابه باشد. همچنین طراحی خاص آن طوری است که به راحتی جمع میشود و همراه شما همهجا می‌‌آید!

خانه سقوط کرده

هنرمند استرالیایی "یان استرنج" از کار اخیر معماری-تندیسی خود در نمایشگاه هنرهای استرالیایی 2014 Adelaide Biennial در جنوب استرالیا رونمایی کرد. این هنر زمین محور یا خیابانی یک سازه تفریحی از نمونه خانه خود هنرمند به سبک دهه 1920 خانههای برونشهری استرالیاست.این سازه جلوی ورودی نمایشگاه استقرار پیدا کرده و طوری زمینگیر شده که گویا از آسمان به روی زمین سقوط کرده است.توده تماماً سیاه مات این بنا خط زمین زیرش را شکسته و آوار و خرابی حاصل از سقوط، این خانه نیمه فرو رفته در زمین را احاطه نموده است. این بنا به نحو شوخ طبعانهای مستقیماً یادآور پرواز و سقوط خانه در داستان "جادوگر شهر آز" است و موضوعات منقطع فرهنگ غربی که اکنون به ناگاه در استرالیا محبوب گردیده را خاطرنشان میسازد.

این سازه پستمدرن در کنار ترکیببندی نئو-کلاسیک موزه روبه رو قرار گرفته و در واقع دو مرجع معمارانه کاملاً متفاوت در این بافت شهری در هم آمیخته شدهاند.

همسایگیهای انرژیزا

وقتی طراحی و خلاقیت کاری میکنند که در فضا و انرژی صرفهجویی شود، نتیجه همین همسایگیهای مفید خواهد شد. تا اتوبوس برسد کمی ورزش کنید و اجازه بدهید زیر نور چراغی که روشن میکنید مسافر دیگری کتاب بخواند.