هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دکوراسیون اتاق خواب کوچک

گروه معماری ودکوراسیون: بسیاری از شما ممکن است از کوچکی اتاقخواب خود ناراحت باشید و به دنبال راهحلی برای آن بگردید.در این مطلب به شما راهحلهایی ارائه خواهیم که به شما کمک خواهد کرد تا از اتاقخواب کوچک خود بیشترین استفاده را ببرید:

اگر برای چیدمان اتاق خوابتان دچار مشکل شدهاید یا فکر میکنید نمیتوانید وسایل خود را به راحتی در آن جا دهید، باید کمی خلاقیت به خرج دهید. در یک اتاقخواب کوچک باید به بهترین نحو از فضا استفاده کنید و سعی کنید هیچ قسمتی از فضا هدر نرود. در فضاهای کوچک به دلیل محدود بودن فضای زمینی، فضاهای دیواری و کنجها از اهمیت زیادی برخوردار هستند که نباید از آنها غافل شد. علاوه بر این باید از وسایل چندمنظوره و ظریف در اتاقخواب کوچک خود استفاده کنید، با نصب آویزها و طبقاتی بر دیوار از فضاهای دیواری در جهت خلق فضاهای ذخیرهسازی مفید بهره ببرید.

از تختهای دیواری به جای تختهای زمینی استفاده کنید. بیشتر این تختها روی دیوار نصب میشوند و در مواقع لزوم بالا رفته و فضای زمینی زیادی در اختیار شما قرار میدهند.تجهیزات الکترونیکی را بر دیوار سوار کنید. با نصب یک بازوی متحرک روی دیوار، تلویزیون خود را به دیوار نصب کنید. هم چنین با نصب طبقاتی در بخش زیر و اطراف آن بر دیوار، «سی دی ها»، «دی وی دی ها» و دستگاه «دی وی دی پلیر» خود را در این بخشها جاسازی کنید. به این صورت بخش عمدهای از سیستم صوتی، تصویری خود را بر فضای دیوار قرار داده و از اشغال زمین توسط آنها جلوگیری کنید. تا جایی که امکان دارد برای نورپردازی قسمتهای مختلف، از چراغهای دیواری و دیوارکوبها استفاده کنید. مثلاً به جای چراغ رومیزی در کنار تخت خواب از چراغ مطالعه دیواری استفاده کنید و آن را بر دیوار در ارتفاعی مناسب نصب کنید. در فضای دیواری بالای پنجرهها طبقهای نصب کنید و اشیا و عناصر متعددی را که قرار نیست به این زودیها از آن استفاده کنید در سبدهای دکوراتیو بزرگ تر قرار دهید و روی آن طبقه بگذارید.هنگام نصب طبقات و قفسههای دیواری، عمق آنها را بیشتر در نیز بگیرید. در این صورت میتوانید در فضای عقب قفسه و طبقات، اشیای متعدد را به طوری که دیده نشوند، قرار دهید، سپس در قسمتهای جلوتر کتاب یا عناصر دکوراتیو را به نمایش بگذارید.