هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار از دولت چه مي خواهد

هر حرفه اي به خودباروي نياز دارد غير از سياست كه به جاي آن محتاج مردم باوري است. اين مردم هستند كه شخصي را با توانايي هاي متفاوت از سايرين مي شناسند و با حمايتي كه از طريق راي اعتماد خويش به وي مي دهند مسير سرنوشت خويش را در دست اش قرار مي دهند. ولي اين نكته را نمي توان براي بازاريان هم متصور بود چرا كه خود سرآمد سامان اند. پس نامزد ها نبايد با بازار شوخي كنند. بازار كه مفهومي به وسعت توليد تا مصرف و حتي صادرات دارد مي داند كه دوام نمي آورد مگر آنكه توليد را داراي رونق ببيند. عرصه انتخابات نه نمايشي ميداني بلكه آيشي عقلاني است كه مي توان از آن به عنوان نبرد انديشه ها ياد كرد. بيشتر از آنكه فعالان اقتصادي به دنبال بيان نيازهاي خود باشند اين وظيفه نامزدهاست كه احتياجات هر بخش را پيگيري كنند. مسائل بانكي ، ترسيم تصويري از آينده ، واردات كالاهايي بي كيفيت كه امكان توليد كامل آن از مواد اوليه تا نهايي در داخلي وجوددارد، ‌تسهيلاتي كه در مسيري از صعوبات قرار گرفته و تامين مالي گمشده اي که شايد يافت نشود، ثبات ارزي و توجه به توليد از با ارزش ترين نياز هاي بازاریان است كه هر نامزدی كه برنامه اي زمان بندي شده با ضمانت اجرايي برای آن ها داشته باشد به سهولت مي تواند در آغوش بازار جاي گيرد.