هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انبوه سازی باید از پیمانکاری جدا شود

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که کشور نیاز به نظام فنی و مهندسی دارد و بازنگری بنیادی در نظام مهندسی کشور اعم از فنی و اجرایی نیز لازم است گفت: پیوند «نظام مهندسی» و «نظام اجرایی» نیاز به ظرافت دارد که به زودی راهکارهای اساسی در این زمینه ارائه می شود.

عباس آخوندی یادآور شد: در بحث انبوه سازان باید به دو نکته مهم توجه داشت، نخست اینکه انبوه سازی شغل و حرفه است که باید صنف داشته باشد و نکته دوم اینکه انبوه سازان باید از نظام مهندسی کشور تبعیت کنند.

وی توضیح داد: در صنف انبوه ساز هر کسی، اعم از مهندس و غیر مهندس می تواند وارد شود اما باید در انجام کار، یا خودش تخصص داشته باشد، یا از مهندسان دارای صلاحیت استفاده کند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در کار ساخت مسکن مهر انبوه سازان پیمانکار مسکن مهر شدند، درحالی که انبوه ساز کسی است که ریسک سرمایهگذاری را میپذیرد و انبوه سازی باید از پیمانکاری جدا شود.

آخوندی اظهار داشت: دفاتر مهندسی اعم از مهندس مشاور و پیمانکار ، ثروت های ملی است و هموار در مسئولیت هایی که داشتم به این بخش حساس بودم. در حال حاضر نیز تا حد امکان نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران گام موثر برداشته شده است و پرداخت بقیه مطالبات را نیز پیگیری می کنم چرا که دفاتر مهندسی مشاور به خاطر مشکلات مالی نباید فرو بپاشد.

وی افزود: قانون نظام مهندسی این اجازه را می دهد که استاندارد را در برخی مصالح ساختمانی اجباری و از آزمایشگاه های واجد شرایط این موضوع را پیگیری کنیم.