هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

احتمال افزایش تسهیلات مسکن مهر

افزایش مجدد 5 میلیونی سقف تسهیلات مسکن مهر در دستورکار مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، به طوری که گزارشهایی برای متقاعد کردن نظر شورای پول و اعتبار در این زمینه آماده ارسال به بانک مرکزی است.

پس از مدتها مسکوت ماندن بحث افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر به تازگی تیمی از کارشناسان سازمان ملی زمین و مسکن،و نیز برخی زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی، تشکیل شده تا گزارشهای نهایی خود را به مسئولان ارشد این وزارتخانه و بانک مرکزی ارائه کنند.

بنا بر این گزارش، عقبافتادگی  مسکن مهر و چالش بین قیمت تمامشده مسکن و توانایی مردم، شاید یکی از مناسبترین روشها بعد از افزایش قیمت، همانا بالا رفتن سقف تسهیلات مسکن مهر باشد.

پیشتر  پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مناسبترین راه برای سرعت دادن و اتمام مسکن مهر افزایش سقف وام است،گفته بود:" رایزنیهای جدیدی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر آغاز شده اما به هر حال باید نظر شورای پول و اعتبار را در این خصوص جلب کرد."

تیم کارشناسی که به نوعی بازوی مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی هستند در تازهترین اقدام خود گزارشی از آخرین وضعیت واحدهای مسکونی مهر را تهیه و قرار است آن را دراختیار آخوندی و مسئولان ارشد بانک مرکزی قرار دهند.

در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای مسکونی با کُندی در حال ساخت هستند، میتوان با افزایش سقف وام سرعت قابل ذکری به این واحدها داد و هر چه زودتر این واحدهای مسکونی را تکمیل و واگذار کرد.

در بستههای پیشنهادی این تیم آمده است: "تولید مسکن برای اقشار محروم و متوسط جامعه بدون داشتن تسهیلات بانکی غیر قابل تصور است. بنابراین اگر میخواهیم هر چه زودتر تکلیف واحدهای مسکونی مهر مشخص شود و متقاضیان در واحدهای مسکونی خود ساکن شوند، موافقت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با افزایش سقف میتواند کمک بسیاری در تحقق این موضوع داشته باشد."

در بخش دیگری از این گزارش، تصویری از اوضاع و احوال مسکن مهر به شورای پول و اعتبار ارائه شده است، بنابراین منطقی این است که آن بخش از واحدهایی که آغاز شده، نیمه کاره است، منابع مالی مردم هم درگیر است و قادر نیستند  برای واحدهای خود تامین منابع کنند تا به بهرهبرداری برسد، سقف وام مسکنشان افزایش یابد.