نمایشــگاه ها و همایش های آینده

شمار نشریه : 184

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان- شیراز

شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، از تاریخ 5 تا 9 خردادماه سال 1393 در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی فارس( شیراز) برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاههای بینالمللی شیراز با شماره 6200044-0711 تماس حاصل نمایند.

 

دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان- ارومیه

دهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، معماری و انبوهسازی، همزمان با سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی کاشی، سرامیک، شیرآلات بهداشتی، از تاریخ 27 تا 30 خردادماه سال 1393 در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی آذربایجان غربی
( ارومیه) برگزار خواهد شد. علاقه
مندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاههای بینالمللی ارومیه، با شماره 3-3374062-0441 تماس حاصل نمایند

 

هفدهمین نمایشگاه ساختمان، معماری و عمران- مشهد

هفدهمین نمایشگاه بینالمللی ساختمان، معماری و عمران، صنایع سرمایشی و گرمایشی، از تاریخ 19 تا 23 خردادماه سال 1393 در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی خراسان رضوی،(مشهد) برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت مدیریت پروژههای نمایشگاهی، با شماره 8940325-0511 تماس حاصل نمایند.

 

بیست و دومین نمایشگاه کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی- تهران

بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی، از تاریخ 1 تا 4 تیرماه سال 1393 در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت پویا سرام نگار پارسیان، با شماره 5-88214264-021 تماس حاصل نمایند.

 

نمایشگاه بینالمللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر- تهران

دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر، از تاریخ 1 تا 4 تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاهی و بازرگانی تهران، با شماره تلفن 22719540-021 تماس حاصل نمایند.

 

نمایشگاه صنعت ساختمان- زنجان

هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تأسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، از تاریخ 28 تا 31 مردادماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کاسپین (زنجان)، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت آرتا نمانگر اردبیل، با شماره 2-2248051-0451 تماس حاصل نمایند.

 

نمایشگاه کاشی و سرامیک، تأسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی- قزوین

سومین نمایشگاه کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی، همزمان با سومین نمایشگاه تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، از تاریخ 4 تا 7 شهریورماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی قزوین، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت آرتا نمانگر اردبیل، با شماره 2-2248051-0451 تماس حاصل نمایند.

 

نمایشگاه صنعت ساختمان- همدان

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، همزمان با یازدهمین نمایشگاه تأسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، از تاریخ 12 تا 16 شهریورماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی همدان، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان همدان، با شماره 2546741-0811 تماس حاصل نمایند.

 

نمایشگاه صنعت ساختمان- اراک

نمایشگاه صنعت ساختمان، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، همزمان با نمایشگاه کاشی، سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان، همزمان با حمام، سونا، جکوزی، استخر و آشپزخانه، از تاریخ 1 تا 4 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان مرکزی( اراک) برگزار خواهد شد. علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاهی کاسپین تجارت نیک اندیشان، با شماره 3354640-0281 تماس حاصل نمایند.

 

نمایشگاه مصالح و تأسیسات ساختمانی، لوله، اتصالات و لوازم سرمایشی و گرمایشی- یزد

نمایشگاه مصالح ساختمانی، تأسیسات ساختمانی، لوله، اتصالات و لوازم سرمایشی و گرمایشی، از تاریخ 1 تا 5 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان یزد، برگزار خواهد شد. علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاهی، بازرگانی کویر یزد، با شماره  5-7236511-0351 تماس حاصل نمایند.

 

نمایشگاه سنگ، معدن و ماشینآلات وابسته- تهران

ششمین نمایشگاه بینالمللی سنگ، معدن و ماشینآلات و تجهیزات مربوطه، از تاریخ 27 تا 30 خردادماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان تهران، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با انجمن سنگ ایران، با شماره 88091913-021 تماس حاصل نمایند

هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان- زنجان

از تاریخ 28 تا 31 مردادماه سال جاری، هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تأسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کاسپین (زنجان)، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاهی آرتا نمانگر اردبیل، با شماره 4-2248322-0451 تماس حاصل نمایند.

 

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان- آمل

اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، از تاریخ 3 تا 7 شهریورماه سال جاری در مرکز همایشها و نمایشگاههای تخصصی آمل، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت میثاق فریوران، با شماره 3251733-0151 تماس حاصل نمایند.

 

ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان- سمنان

ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، از تاریخ 14 تا 18 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی سمنان، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاهی توسعه تجارت اکسیر، با شماره 26203175-021 تماس حاصل نمایند.

 

سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان- کرمانشاه

سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ، کاشی، سرامیک، شیرآلات، حمام، سونا و استخر، از تاریخ 3 تا 6 تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کرمانشاه برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاههای بینالمللی کرمانشاه، با شماره 8382303-0831 تماس حاصل نمایند.

 

هفدهمین اجلاس سراسری نظام مهندسی ساختمان کشور

هفدهمین اجلاس سراسری نظام مهندسی ساختمان کشور، روزهای سوم و چهارم تیرماه سال جاری در سالن اجلاس سران تهران و با حضور مقامات ارشد کشوری برگزار خواهد شد علاقهمندان جهت چگونگی حضور و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با دبیرخانه اجلاس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با شماره تلفن 14-88887110-021 تماس حاصل نمایند.