هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درحاشیه همایش آموزش مقدم برهمایش

گفتنی است اولين همايش ملي «مهارت آموزي و اشتغال در ايران» در خرداد 1391 و دومين همايش ملي و اولين همايش بینالمللی «مهارت آموزي و اشتغال» در ارديبهشت 1392 (با حضور بيش از 1200 شرکتکننده و بيش از 100 ميهمان خارجی) در حالی از سوي سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور برگزار شد که صاحبنظران نسبت به عملکرد این سازمان در خصوص آموزش کارگران و صدور کارت مهارت انتقادات زیادی مطرح میکنند. در اردیبهشت سال جاری نیز شاهدیم دومين همايش بینالمللی و سومين همايش ملي «مهارت آموزي و اشتغال» با حضور مهمانان داخلي و خارجي و با صرف هزینههای گزاف در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد برگزار شد درحالیکه صاحبنظران نسبت به خروجی مفید اینگونه همایشها که نهایتاً به چاپ مقالات همایش در چند کتاب (با صرف هزینه چاپ دولتی) منجر خواهد شد تردید دارند. به نظر میرسد با استقرار دولت تدبیر و امید بهتر است به جای برگزاری اینگونه مراسم،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور به وظیفه اصلی خود که گسترش آموزشهای فنی است بیش از پیش اهتمام ورزد. بدیهی است انتشار بیلان کار سنوات گذشته این سازمان در آموزش کارگران فاقد مهارت و آمار کارتهای مهارت صادرشده به شفافیت موضوع کمک شایانی خواهد کرد. پیام ساختمان وظیفه خود میداند این موضوعات را در شمارههای آتی از سازمان مذکور پیگیری نماید.